Trần Thị Thảo

Trần Thị Thảo

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Quy hoạch và QLGTVT, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

thaoitpm@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Thi Thao Dinh Thi Thanh Binh Impacts of Last Mile Delivery on Environment in Urban Areas: Hanoi Case Study. Lecture Notes in Civil Engineering, Springer (2021)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xác định hệ thống tiêu chí & chỉ tiêu phát triển GTVT theo hướng bền vững áp dụng tại thành phố Hà Nội. T2021-KT-005 (2021)
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành logistics Việt Nam. T2019-KT-015 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn