Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình
  • Kiêm nhiệm Phó giám đốc - Trung tâm KHCN GTVT

Liên hệ

doanhtu@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Dinh Hai Le Quang Hung Nguyen Tien Dung Tran Anh Tuan Do Anh Tu Estimation Of Thermal Conductivity Of Fine Concrete With Recycled Pet Flakes By Two-Scale Homogenization Method. Journal of Applied Science and Engineering volume 26 (2022)
Do Anh Tu Mang Tia Hoang Thi Tuyet David Verdugo Effect of volume-to-surface area ratio and heat of hydration on early-age thermal behavior of precast concrete segmental box girders. Case Studies in Thermal Engineering Volume 28 (2021)
Do Anh Tu Mang Tia Nguyen Huu Thuan Hoang Thi Tuyet Tran Duc Tam Assessment of Temperature Evolution and Early-Age Thermal Cracking Risk in Segmental High-Strength Concrete Box Girder Diaphragms. KSCE Journal of Civil Engineering 25 (2021)
Tran Anh Tuan Hoang Viet Hai Do Anh Tu Nguyen Quang Tuan Tran Thi Cam Ha Mechanical behavior of the asphalt wearing surface on an orthotropic steel bridge deck under cyclic loading. Case Studies in Construction Materials 16 (2021)
Do Anh Tu Nguyen Trong Chuc Hoang Thi Tuyet Tran Duc Tam Evaluation of early-age cracking risk in mass concrete footings under different placement conditions. REVISTA INGENIERIA DE CONSTRUCCION Vol 36, No 1 (2021)
Hoang Thi Tuyet Do Anh Tu Bui Tien Thanh Do Duc Tuan Hoang Viet Hai Nguyen Phan Anh Evaluation of heat of hydration, temperature evolution and thermal cracking risk in high-strength concrete at early ages. Case Studies in Thermal Engineering Volume 21 (2020)
Do Anh Tu Nguyen Huu Thuan Nguyen Manh Hai Nguyen Ngoc Long Tran Duc Nhiem Evaluation of dynamic impact of flow with bridge pier using smoothed particle hydrodynamics method. Progress in Computational Fluid Dynamics, An International Journal 2020 Vol.2 (2020)
Nguyen Huu Thuan Do Anh Tu G. Leon H.L. Chen A combined finite difference and finite element model for temperature and stress predictions of cast-in-place cap beam on precast columns. Construction and Building Materials Volume 217 (2019)
Do Anh Tu Nguyen Huu Thuan Numerical simulation of submerged flow bridge scour under dambreak flow using multi-phase SPH method. Mathematical Biosciences and Engineering 16, no. 5 (2019) 5395-5418 (2019)
Do Anh Tu Numerical simulation of reactive polymer flow during rotational molding using smoothed particle hydrodynamics method and experimental verification. International Journal of Material Forming (2017)
Do Anh Tu Effects of Thermal Conductivity of Soil on Temperature Development and Cracking in Mass Concrete Footings. ASTM Journal of Testing and Evaluation (2015)
Do Anh Tu Influence of Footing Dimensions on Early-Age Temperature Development and Cracking in Concrete Footings. ASCE Journal of Bridge Engineering (2015)
Do Anh Tu Determination of Required Insulation for Preventing Early-Age Cracking in Mass Concrete Footings. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (2014)
Do Anh Tu Importance of Insulation at the Bottom of Mass Concrete Placed on Soil with High Groundwater. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (2013)

Bài báo quốc tế khác

Do Anh Tu Hoang Thi Tuyet Tham Quoc Thang Le Ha Linh EXPERIMENTAL DETERMINATION OF ADIABATIC TEMPERATURE RISE AND HYDRATION PARAMETERS FOR CONCRETE. Tạp chí 3 trường Số 10 (năm 2020) (2020)
Vu Xuan Thanh Tran Duc Tam Nguyen Huu Thuan Hoang Thi Tuyet Do Anh Tu Bui Tien Thanh Adiabatic Temperature Rise and Thermal Analysis of High-Performance Concrete Bridge Elements. Lecture Notes in Civil Engineering 80 (2020)
Do Anh Tu David Verdugo EFFECT OF HEAT OF HYDRATION OF CEMENTITIOUS MATERIALS ON TEMPERATURE DEVELOPMENT OF DRILLED SHAFTS. Tạp chí 3 trường 7 (2017)
Nguyen Huu Thuan Do Anh Tu Marie-France Lacrampe Benoit Cosson Numerical simulation of reactive polymer flow during rotational molding using smoothed particle hydrodynamics method and experimental verification. International Journal of Material Forming 1-10 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Anh Tuấn Hoàng Việt Hải Trần Đức Nhiệm Đỗ Anh Tú Effect of adhesion failure and temperature on the mechanical behavior of orthotropic steel bridge deck. Transport and Communications Science Journal Vol.73, Issue 1 (01/2022) (2022)
Vũ Bá Thành Đỗ Anh Tú Bùi Tiến Thành Trần Thế Truyền Ngô Văn Thức Mô phỏng sự hình thành và lan truyền vết nứt trong dầm bê tông cường độ cao có chất kết dính bổ sung silica bằng phương pháp phase field. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72(6) (2021)
Hoàng Thị Tuyết Đỗ Anh Tú Nguyễn Xuân Lam Thẩm Quốc Thắng Nguyễn Văn Trường Thực nghiệm xác định nhiệt độ đoạn nhiệt từ quá trình thuỷ hoá của xi măng cho bê tông thông thường dùng trong công trình cầu. Tạp Chí Cầu Đường 1+2/2020 (2020)
Bùi Thanh Tùng Đỗ Anh Tú Hoàng Thị Tuyết Mô hình dự đoán và các yếu tố ảnh hưởng đến co ngót của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu.. Cầu Đường Việt Nam Số 3/ 2019 (2019)
Thẩm Quốc Thắng Nguyễn Xuân Lam Đỗ Anh Tú Vũ Văn Toản GỐI CAO SU BẢN THÉP : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ VÀ SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN. CẦU ĐƯỜNG SỐ 3 - 2019 (2019)
Đỗ Anh Tú Nguyễn Thị Mỹ Linh Nguyễn Đăng Thanh Nguyễn Thị Hà Ly Trần Đức Tâm Vũ Xuân Thành Thực nghiệm xác định nhiệt thủy hóa cho bê tông tính năng cao theo phương pháp đoạn nhiệt. Tạp chí Giao thông vận tải 4/2019 (2019)
Đỗ Anh Tú Hoàng Việt Hải Hoàng Thị Tuyết Nguyễn Hoài Nam Vũ Xuân Thành MỨC ĐỘ THỦY HÓA VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CƯỜNG ĐỘ TRONG BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 2 (tháng 8/2019) (2019)
Nguyễn Đắc Đức Đỗ Anh Tú Nguyễn Ngọc Long Trần Đức Nhiệm Lê Bá Anh Ứng xử của cầu dầm hộp liên tục lắp ghép phân đoạn dưới tác dụng của tải trọng lệch tâm. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Đỗ Anh Tú Bùi Tiến Thành Nguyễn Mạnh Hải Nguyễn Hữu Thuấn ĐỘ VÕNG ĐỘNG CỦA CẦU GIÀN THÉP ĐƯỜNG SẮT DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐOÀN TÀU: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN MÔ HÌNH SỐ VÀ THỰC NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Đỗ Anh Tú Đinh Thành Chung Hoàng Thị Tuyết Trần Đức Tâm Vũ Xuân Thành Xác định các tham số về nhiệt thủy hóa của bê tông tính năng cao tro bay. Tạp chí Giao thông vận tải 6/2018 (2018)
Nguyễn Duy Tiến Đỗ Anh Tú Nguyễn Văn Tiệp CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ VẾT NỨT DO HIỆU ỨNG NHIỆT THỦY HÓA CỦA XI MĂNG TRONG DẦM HỘP CẦU BÊ TÔNG. Tạp chí GTVT 1 (2017)
Đỗ Anh Tú HÀ MINH LUÂN PHÂN TÍCH ỨNG XỬ PHI TUYẾN CỦA GỐI CAO SU BẢN THÉP SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH CẦU CHỊU NÉN VÀ CẮT ĐỒNG THỜI. Tạp chí Giao thông Vận tải 6/2017 (2017)
Đỗ Anh Tú Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Văn Hậu KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU DAO ĐỘNG NGANG CẦU DẦM THÉP TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Đỗ Anh Tú Nguyễn Tiến Minh Ảnh hưởng của một số loại hư hỏng đến các đặc trưng dao động của kết cấu nhịp cầu dầm bê tông nhịp giản đơn. Tạp chí Giao thông Vận tải 9/2016 (2016)
Đỗ Anh Tú Vũ Văn Toản MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC TƯƠNG TÁC CẦU – XE XÉT ĐẾN ĐỘ MẤP MÔ NGẪU NHIÊN CỦA MẶT CẦU. Tạp chí Cầu Đường 6/2016 (2016)
Bùi Tiến Thành Đỗ Anh Tú Nguyễn Mạnh Hải Phân tích, đo đạc và nhận dạng dao động kết cấu nhịp cầu giàn thép đường sắt Nam Ô. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Nguyễn Viết Trung Nguyễn Ngọc Long Đỗ Anh Tú Vũ Văn Toản PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG KẾT CẤU CẦU CÓ XÉT ĐẾN ĐỘ MẤP MÔ BIÊN DẠNG MẶT ĐƯỜNG TRÊN CẦU. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Nguyễn Ngọc Long Đỗ Anh Tú Nguyễn Tiến Minh XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ HƯ HỎNG TRÊN KẾT CẤU NHỊP CẦU DẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP DAO ĐỘNG. Tạp chí Khoa học GTVT 55 (2016)
Đỗ Anh Tú Xác định và đánh giá nhiệt thủy hóa của một số hỗn hợp chất kết dính trong bê tông sử dụng cho kết cấu bê tông khối lớn. Tạp chí Khoa học GTVT 53 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Do Anh Tu Tham Quoc Thang Đánh giá tác động dòng chảy lũ lên công trình cầu và các thiết bị cần thiết trong quan trắc. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quan trắc và xây dựng công trình giao thông (2022)
Do Duc Tuan Do Anh Tu Nguyen Duc Toan Vu Tuan Dat Fatigue Life Evaluation of Bogie Frame of Railway Covered Goods Wagons Using a Combined FEA/MDS Approach. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyen Huu Thuan Bui Tien Thanh Do Anh Tu Hoang Thi Tuyet Adiabatic Temperature Rise and Thermal Analysis of High-Performance Concrete Bridge Elements. The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ICSCEA) 2019 (2019)
Nguyen Manh Hai Do Anh Tu Nguyen Huu Thuan EXPERIMENTAL STUDY AND NUMERICAL MODEL FOR DYNAMIC INTERACTION OF MOVING TRAIN AND STEEL RAILWAY GIRDER BRIDGE. ICSCE INTERNATIONAL CONFERENCE 2018 (2018)
Đỗ Anh Tú A Numerical Model Associated with Heat of Cement Hydration Measured from Isothermal Calorimetry for Predicting Temperature Development in Bridge Pier Footing. HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X (2017)
Do Anh Tu EVALUATION OF TEMPERATURE DEVELOPMENT IN BRIDGE PIER FOOTING USING VARYING CONCRETE MIX DESIGNS. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)
Nguyen Huu Thuan Do Anh Tu FINITE ELEMENT ANALYSIS OF BRIDGE PIERS UNDER BARGE COLLISION LOAD. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)
Bui Tien Thanh Do Anh Tu Nguyen Huu Thuan DAMAGE IN CABLE-ANCHORAGE SYSTEMS OF THE MY THUAN CABLE-STAYED BRIDGE AND PROPOSED REHABILITATION. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đỗ Anh Tú Finite Element Methods and Their Applications. IntechOpen 3 (2020)
Nguyễn Duy Tiến Đỗ Anh Tú Hồ Xuân Nam Ngô Văn Minh Phương pháp hiện đại phân tích kết cấu cầu. GTVT 2 (2019)
Nguyễn Văn Hậu Đỗ Anh Tú Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Đắc Đức Hoàng Việt Hải Cơ sở kỹ thuật xây dựng cầu đường. NXB GTVT 2 (2017)
Ngô Văn Minh Đỗ Anh Tú Bùi Tiến Thành Nguyễn Tuấn Bình Hướng dẫn tăng cường kết cấu Cầu bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP theo tiêu chuẩn ACI 440. Nxb Giao thông vận tải 2 (2016)
Đỗ Anh Tú Hiệu ứng nhiệt trong bê tông. 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Tối ưu hóa vật liệu composite sử dụng phương pháp cấu trúc tiến hóa hai chiều (BESO) và trí tuệ bầy đàn (Swarm Intelligence) trên cơ sở mô hình phase field. T2022-CT-006TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm khe co giãn asphalt đàn hồi phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì cầu đường bộ thành phố Hà Nội. 01C-04/04-2020-3 (2020-2022)
Nghiên cứu tác động của biến đổi nhiệt độ đến tổn thương trong bê tông công trình cầu ở giai đoạn xây dựng dựa trên trí tuệ nhân tạo. B2021-GHA-06 (2021-2022)
Tối ưu hóa tiết diện trụ cầu bê tông nhằm giảm thiểu khả năng nứt do nhiệt trong giai đoạn xây dựng dựa trên trí tuệ nhân tạo. T2021-CT-006TĐ (2021-2022)
Xác định độ nhạy nhiệt của bê tông công trình cầu dựa trên thực nghiệm nhiệt lượng đoạn nhiệt và trí tuệ bầy đàn (Swarm Intelligence). T2021-CB-011TĐ (2021-2022)
Nghiên cứu cường độ và độ nhạy nhiệt của bê tông tính năng cao có chất kết dính bổ sung nano silica sử dụng cho công trình cầu. DT203018 (2020-2021)
Nghiên cứu giải pháp vật liệu để kiểm soát nhiệt và hạn chế vết nứt trong bê tông tính năng cao tuổi sớm kết cấu cầu. (2019-2020)
Mô phỏng ứng xử chịu xoắn của khóa chống cắt tại vị trí mối nối trong cầu dầm hộp lắp ghép phân đoạn. T2019-CT-003 (2019-2020)
Phân tích tính bất định của các kết quả đo dao động trong chẩn đoán kết cấu bằng phương pháp tối ưu hóa bầy đàn (PSO – Particle swarm optimization). T2019-CT-010 (2019-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định đặc trưng nhiệt của bê tông tuổi sớm. T2019-CT-005 (2019-2020)
Nghiên cứu ứng xử của bê tông trong đường hầm metro dưới tác nhân hỏa hoạn. T2019-CT-007 (2019-2020)
Nghiên cứu đặc tính từ biến và mô hình hóa ứng xử đàn nhớt của vật liệu bê tông tuổi sớm kết cấu cầu. T2020-CT-010 (2020)
Ứng xử nhiệt của kết cấu bê tông cường độ cao. 107.02-2016.25 (2017-2019)
Nghiên cứu xác định tốc độ chạy tàu hợp lý qua các kết cấu nhịp cầu đường sắt điển hình trên tuyến đường sắt Thống Nhất hiện nay. DT183008 (2018-2019)
Nghiên cứu lựa chọn, xây dựng và đề xuất bộ tiêu chí kĩ thuật phù hợp để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc.. CTB2018-GHA-03NV (2018-2019)
Quy trình theo dõi quan trắc cầu nhịp lớn bằng Phương pháp động. 03/2016/HĐ-DA 1511 (2016-2018)
Nghiên cứu ứng xử nhiệt của bê tông tính năng cao sử dụng trong kết cấu cầu trong điều kiện Việt Nam. T2018-CT-039 (2018)
Nghiên cứu đặc tính co ngót của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu.. T2018-CT-041 (2018)
Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm phản ứng động của kết cấu nhịp cầu giàn đường sắt dưới các tốc độ chạy tàu khác nhau, có xét đến tương tác giữa tàu và kết cấu nhịp cầu. T2018-CT-038 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng thiết bị laser để đo dao động kết cấu cầu.. T2018-CT-031 (2018)
Phân tích sự làm việc và xây dựng mô hình dự báo tuổi thọ của gối cao su cốt bản thép sử dụng trong công trình cầu. T2018-CT-040 (2018)
Phân tích, đánh giá hiệu quả đối với các giải pháp tăng cường kết cấu nhịp cầu bê tông nhằm nâng cao năng lực khai thác để phù hợp với cắm biển tải trọng theo QCVN 41:2012. B2016-GHA-01 (2016-2017)
Lựa chọn tối ưu điểm đo dao động cho kết cấu cầu bằng phương pháp en-trô-pi thông tin và ứng dụng vào bố trí điểm theo dõi thường xuyên cho cầu treo dây văng. DT164045 (2016-2017)
Nghiên cứu khả năng ứng dụng dầm bản rộng (wide flange girder) cho chiều dài nhịp vừa và nhỏ ở Việt Nam. DT 174051 (2017)
Nghiên cứu thực nghiệm và mô hình ứng xử lưu biến của bê tông tươi sử dụng cốt liệu Keramzit. (2017)
Đánh giá độ bền khai thác của Công trình bằng phương pháp quan trắc kết cấu. ZEIN2014172 (2014-2016)
MÔ PHỎNG SỐ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH NHIỆT TRONG BÊ TÔNG KHỐI LỚN TRỤ CẦU. (2016)
So sánh các phương pháp tính ứng xử theo hàm lịch sử chất tải cho KCN cầu giàn thép đường sắt dưới tác dụng của tải trọng di động. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn