Nguyễn Xuân Lam

Nguyễn Xuân Lam

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

nxlam@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Xuân Lam Lê Bá Anh Vũ Bá Thành Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Duy Tiến Phân tích sự phân bố nhiệt độ do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép ở tuổi sớm bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72 (6) (2021)
Nguyễn Xuân Lam Vũ Bá Thành Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Duy Tiến Lê Bá Anh Xác định các đặc trưng vật liệu tương đương thay đổi theo thời gian của kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí Giao thông vận tải 09/2021 (2021)
Vũ Bá Thành Lê Bá Anh Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Xuân Lam Phân tích trường ứng suất do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí Giao thông vận tải 11/2021 (2021)
Hoàng Thị Tuyết Đỗ Anh Tú Nguyễn Xuân Lam Thẩm Quốc Thắng Nguyễn Văn Trường Thực nghiệm xác định nhiệt độ đoạn nhiệt từ quá trình thuỷ hoá của xi măng cho bê tông thông thường dùng trong công trình cầu. Tạp Chí Cầu Đường 1+2/2020 (2020)
Bùi Thanh Tùng Ngô Văn Minh Lê Hà Linh Nguyễn Xuân Lam Đánh giá khả năng ứng dụng bê tông cốt sợi thép cho bản mặt cầu bê tông cốt thép của cầu dầm thép liên hợp liên tục nhiều nhịp.. Cầu Đường Việt Nam Số 9/2020 (2020)
Thẩm Quốc Thắng Nguyễn Xuân Lam Đỗ Anh Tú Vũ Văn Toản GỐI CAO SU BẢN THÉP : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ VÀ SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN. CẦU ĐƯỜNG SỐ 3 - 2019 (2019)
Nguyễn Xuân Lam Thẩm Quốc Thắng PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CỐT THÉP ĐẾN HỆ SỐ DẪN NHIỆT CỦA BÊ TÔNG KHỐI LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG NHẤT HÓA SỐ. tạp chí giao thông vận tải 6/2018 (2018)
Nguyễn Xuân Lam Nguyễn Ngọc Long Bùi Tiến Thành Vũ Bá Thành Lê Bá Anh Sử dụng xi măng nano kết hợp với cốt sợi phân tán để nâng cao tính dẻo trong sửa chữa khe co giãn cầu có xe tải lớn. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 9/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Bá Thành Nguyễn Xuân Lam Nguyễn Đình Hải Trần Anh Tuấn Phương pháp phase field với sử dụng phân rã trực giao thành phần ten-xơ biến dạng để dự đoán sự phát triển vết nứt trong vật liệu giòn. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
Vũ Bá Thành Nguyễn Xuân Lam Nguyễn Đình Hải Trần Anh Tuấn Phƣơng pháp phase field với sử dụng phân rã trực giao thành phần ten-xơ biến dạng để dự đoán sự phát triển vết nứt trong vật liệu giòn. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
Nguyen Xuan Lam Ngo Van Minh Bui Thanh Tung Calculation of design tensile force in the external tendons in several extradosed bridges of Viet Nam. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đào Thanh Toản Hoàng Văn Phúc Hồ Thành Trung Võ Quang Sơn Vũ Ngọc Quý Nguyễn Xuân Lam Khổng Đức Chiến Cảm biến áp lực,thiết bị IoT không dây và thử nghiệm ứng dụng trong giao thông thông minh. Thông tin và truyền thông 3 (2020)
Hồ Xuân Nam Nguyễn Xuân Lam Chu Văn An Ths Chu Viết Bình Công Trình Nhân Tạo Phần II. Giao thông vận tải 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển hệ đo dao động kết cấu nhịp trên cơ sở chuyển đổi áp điện phục vụ công tác quan trắc thường xuyên các công trình cầu qua internet không dây. B2022-GHA-10 (2022-2023)
Nghiêu cứu chế tạo thiết bị đo không phá hủy trên cơ sở sóng radar ứng dụng trong kiểm tra kết cấu công trình giao thông vận tải. T2021-DT-004TĐ (2021-2022)
Mô phỏng hư hỏng vi cấu trúc nhiều pha vật liệu sử dụng phương pháp trường pha (phase field) với điều kiện trực giao ten-xơ biến dạng. T2022-CT-003 (2022)
Thiết kế chế tạo cảm biến áp lực và thiết bị thu thập dữ liệu không dây trên cơ sở hệ vật liệu nano-hữu cơ và chip IoT ứng dụng trong quan trắc công trình giao thông. B2019-GHA-03 (2019-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định đặc trưng nhiệt của bê tông tuổi sớm. T2019-CT-005 (2019-2020)
Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng thứ cấp đến sự phát triển độ vồng trong KCN cầu dầm bê tông DƯL nhịp liên tục trong giai đoạn khai thác. T2019-CT-009 (2019-2020)
Đánh giá khả năng ứng dụng bê tông cốt sợi trong bản mặt cầu bê tông cốt thép của cầu dầm thép liên hợp liên tục nhiều nhịp. T2020-CT-011 (2020)
Nghiên cứu xác định nguyên nhân hư hỏng và đánh giá sự làm việc của gối cầu đối với các cầu có cấu tạo bản liên tục nhiệt.. DT194057 (2019)
Lựa chọn tối ưu điểm đo dao động cho kết cấu cầu bằng phương pháp en-tro-pi thông tin và ứng dụng vào bố trí điểm đo theo dõi thường xuyên cho cầu treo dây văng. 164045 (2016-2018)
Quy trình theo dõi quan trắc cầu nhịp lớn bằng Phương pháp động. 03/2016/HĐ-DA 1511 (2016-2018)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp gia cường và mở rộng cầu yếu, khổ hẹp đang khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội. 01C-04/03-2016-2 (2016-2018)
Nghiên cứu ảnh hưởng đặc trưng cơ lí của vật liệu và trình tự thi công đến phát triển độ vồng dầm cầu bê tông dự ứng lực lắp ghép căng trước.. (2017-2018)
Nghiên cứu ứng xử nhiệt của bê tông tính năng cao sử dụng trong kết cấu cầu trong điều kiện Việt Nam. T2018-CT-039 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt sợi thép phân tán để cải thiện tính năng khai thác, sử dụng giúp tăng cường tuổi thọ khai thác của khe co giãn bản thép răng lược trong kết cấu nhịp cầu dầm ở Việt Nam. T2018-CT-036 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp nhận dạng dao động chẩn đoán hư hỏng, xuống cấp của kết cấu móng cọc chịu uốn của cầu dầm ở Việt Nam.. T2018-CT-035 (2018)
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CẦU BẰNG BÊ TÔNG TÍNH NĂNG CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CTB2014-04-06 (2014-2017)
Phân tích, đánh giá hiệu quả đối với các giải pháp tăng cường kết cấu nhịp cầu bê tông nhằm nâng cao năng lực khai thác để phù hợp với cắm biển tải trọng theo QCVN 41:2012. B2016-GHA-01 (2016-2017)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp gia cường và mở rộng cầu yếu, khổ hẹp đang khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội. 15/2016/HĐ-SKH&CN (2016-2017)
Nghiên cứu khả năng ứng dụng dầm bản rộng (wide flange girder) cho chiều dài nhịp vừa và nhỏ ở Việt Nam. DT 174051 (2017)
Phân tích các giải pháp bố trí giàn ống thoát nhiệt khi thi công móng mố trụ cầu bê tông khối lớn. (2017)
MÔ PHỎNG SỐ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH NHIỆT TRONG BÊ TÔNG KHỐI LỚN TRỤ CẦU. (2016)
Sử dụng xi măng nano kết hợp với cốt sợi phân tán để nâng cao tính dẻo trong sửa chữa khe co giãn cầu có lưu lượng xe tải lớn. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Hệ thống SHM trên cơ sở cảm biến áp lực hữu cơ và công nghệ vô tuyến (Giải thưởng Sản phẩm khoa học công nghệ Điện tử Viễn thông Việt Nam REV Award 2021).
(2021)

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn