Nguyễn Mạnh Hải

Nguyễn Mạnh Hải

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

manhhaiuct@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Xuan Tung Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Long Nguyen Manh Hai Nguyen Huu Quyet Tran Ngoc Hoa Dynamic response analysis of truss bridges under the effect of moving vehicles. Journal of Materials and Engineering Structure vol 9, 2022 (2023)
Do Anh Tu Nguyen Huu Thuan Nguyen Manh Hai Nguyen Ngoc Long Tran Duc Nhiem Evaluation of dynamic impact of flow with bridge pier using smoothed particle hydrodynamics method. Progress in Computational Fluid Dynamics, An International Journal 2020 Vol.2 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Mạnh Hải Trần Ngọc Hòa Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Hữu Quyết Lê XUân Thắng NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TỐI ƯU HOÁ KÍCH THƯỚC CỦA KẾT CẤU CẦU GIÀN THÉP DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG ĐOÀN TÀU TỐC ĐỘ CAO. Cầu Đường 3 (2023)
Nguyễn Hữu Thuấn Nguyễn Mạnh Hải ẢNH HƯỞNG CỦA KHE CO GIÃN ASPHALT ĐÀN HỒI ĐẾN MỨC ĐỘ ÊM THUẬN CỦA XE CHẠY QUA CẦU. 08/2022 (2022)
Nguyễn Hữu Thuấn Nguyễn Mạnh Hải PHÂN TÍCH ÁP LỰC DÒNG CHẢY LÊN KẾT CẤU NHỊP CẦU THEO MỘT SỐ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẦU HIỆN HÀNH. Cầu Đường 1+2 2021 (2021)
Nguyễn Mạnh Hải Trần Ngọc Hòa Bùi Tiến Thành Nguyễn Duy Tiến Trần Việt Hưng Cập nhật mô hình cho cầu giàn thép đường sắt sử dụng thuật toán tối ưu tiến hoá lai. Tạp chí KHGTVT số 72.8 (2021)
Nguyễn Mạnh Hải XD chương trình tính toán lực va xô tầu, thuyền vào trụ cầu theo phương pháp xác suất thống kê và lý thuyết độ tin cậy. Tạp chí Giao thông Vận tải Số 06/2020 (2020)
Nguyễn Mạnh Hải XD chương trình tính toán lực va xô tầu, thuyền vào trụ cầu theo phân tích xác suất thống kê và lý thuyết độ tin cậy . Tạp chí Giao thông Vận tải ISSN 2354-0818 (2020)
Nguyễn Mạnh Hải Nguyễn Hữu Thuấn Ứng dụng chương trình tính toán lực va xô tàu, thuyền vào trụ cầu trong thiết kế kháng va xô của trụ cầu. Tạp chí Cầu đường ISSN 1859-459X (2020)
Đỗ Anh Tú Bùi Tiến Thành Nguyễn Mạnh Hải Nguyễn Hữu Thuấn ĐỘ VÕNG ĐỘNG CỦA CẦU GIÀN THÉP ĐƯỜNG SẮT DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐOÀN TÀU: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN MÔ HÌNH SỐ VÀ THỰC NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Mạnh Hải Bùi Tiến Thành Nguyễn Hữu Thuấn Ngô Văn Minh Đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu trụ cầu trên móng cọc bằng phương pháp đo nhận dạng dao động. Tạp chí GTVT 62 (2017)
Bùi Tiến Thành Đỗ Anh Tú Nguyễn Mạnh Hải Phân tích, đo đạc và nhận dạng dao động kết cấu nhịp cầu giàn thép đường sắt Nam Ô. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Nguyễn Mạnh Hải Nguyễn Hữu Thuấn Nguyễn Tuấn Bình Đánh giá xác suất sập đổ của trụ cầu dưới tác dụng của va xô tàu thuyền. Tạp chí GTVT 61 (7/2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Xuan Tung Nguyen Manh Hai Nguyen Ngoc Long Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Dynamic response of truss bridges under the effect of moving vehicles. 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022 (2022)
Nguyen Manh Hai Do Anh Tu Nguyen Huu Thuan EXPERIMENTAL STUDY AND NUMERICAL MODEL FOR DYNAMIC INTERACTION OF MOVING TRAIN AND STEEL RAILWAY GIRDER BRIDGE. ICSCE INTERNATIONAL CONFERENCE 2018 (2018)
Nguyễn Hữu Thuấn Nguyễn Mạnh Hải Ngô Văn Minh Nguyễn Tuấn Bình ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA KẾT CẤU TRỤ CẦU TRÊN MÓNG CỌC. Thí nghiệm, kiểm định, quan trắc công tình xây dựng (2017)
Nguyen Huu Thuan Nguyen Manh Hai Nguyen Tuan Binh Sự làm viêc đến phá hoại của dầm đường sắt đô thị mặt cắt chữ U: thí nghiệm và phân tích lý thuyết. Vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm định công trình 2017 (2017)
Nguyen Huu Thuan Nguyen Manh Hai Nguyen Tuan Binh Hệ thống quan trắc cầu Dây văng ở Việt Nam. Vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm định công trình (2017)
Nguyễn Hữu Thuấn Nguyễn Mạnh Hải Ngô Văn Minh Phương pháp tính toán lực va xô tàu thuyền vào trụ cầu vươt sông theo PTXSTK và LTĐTC. Thí nghiệm kiểm định và Quan trắc công trình

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Tiến Thành Nguyễn Mạnh Hải Nguyễn Hữu Thuấn Ngô Văn Minh Đánh giá công trình cầu theo tiêu chuẩn AASHTO LRFR 2011. Xây Dựng 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đáp ứng động của các kết cấu cầu thép nhịp lớn trên tuyến đường sắt cao tốc và đề xuất một số kết cấu cầu thép nhịp lớn tối ưu ở Việt Nam. DT223031 (2022-2023)
Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi ứng xử động kết cấu cầu giàn thép đường sắt dưới tác dụng của đoàn tàu di động dựa trên trí tuệ nhân tạo và kết quả đo dao động.. T2022-CT-007TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục vùng sâu vùng xa khu vực phía Bắc. 07 (2018-2020)
Nghiên cứu tính toán áp lực dòng chảy lên công trình cầu chịu ảnh hưởng của lũ lụt do biến đổi khí hậu. DT203017 (2020)
Phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục các hư hỏng của kết cấu nhịp cầu vượt đường bằng BTCT dưới tác dụng của tải trọng va xe. T2020-CT-006 (2020)
Xây dựng chương trình tính toán lực va xô tàu, thuyền vào trụ cầu vượt sông theo phân tích xác suất thống kê và lý thuyết độ tin cậy. T2020-CT-012 (2020)
Nghiên cứu xác định tốc độ chạy tàu hợp lý qua các kết cấu nhịp cầu đường sắt điển hình trên tuyến đường sắt Thống Nhất hiện nay. DT183008 (2018-2019)
Nghiên cứu xác định nguyên nhân hư hỏng và đánh giá sự làm việc của gối cầu đối với các cầu có cấu tạo bản liên tục nhiệt.. DT194057 (2019)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp gia cường và mở rộng cầu yếu, khổ hẹp đang khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội. 01C-04/03-2016-2 (2016-2018)
Nghiên cứu đề xuất giá trị lực va xô tàu thuyền phù hợp với điều kiện xây dựng cầu. DT183055 (2018)
Nghiên cứu đề xuất giá trị lực va xô tàu thuyền vào trụ cầu vượt sông phù hợp với điều kiện khu vực xây dựng cầu. DT184055 (2018)
Xây dựng mô hình phân tích các tham số ảnh hưởng đến lực va xô tàu thuyền vào trụ cầu vượt sông. T2018-CT-004 (2018)
Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm phản ứng động của kết cấu nhịp cầu giàn đường sắt dưới các tốc độ chạy tàu khác nhau, có xét đến tương tác giữa tàu và kết cấu nhịp cầu. T2018-CT-038 (2018)
Phân tích, đánh giá hiệu quả đối với các giải pháp tăng cường kết cấu nhịp cầu bê tông nhằm nâng cao năng lực khai thác để phù hợp với cắm biển tải trọng theo QCVN 41:2012. B2016-GHA-01 (2016-2017)
Lựa chọn tối ưu điểm đo dao động cho kết cấu cầu bằng phương pháp en-trô-pi thông tin và ứng dụng vào bố trí điểm theo dõi thường xuyên cho cầu treo dây văng. DT164045 (2016-2017)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp gia cường và mở rộng cầu yếu, khổ hẹp đang khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội. 15/2016/HĐ-SKH&CN (2016-2017)
Ứng dụng khe co giãn bằng vật liệu đàn hồi - APJ cho công trình cầu đường bộ nhịp nhỏ và trung bình ở Việt Nam. (2016-2017)
Nghiên cứu khả năng ứng dụng dầm bản rộng (wide flange girder) cho chiều dài nhịp vừa và nhỏ ở Việt Nam. DT 174051 (2017)
Đánh giá độ bền khai thác của Công trình bằng phương pháp quan trắc kết cấu. ZEIN2014172 (2014-2016)
So sánh các phương pháp tính ứng xử theo hàm lịch sử chất tải cho KCN cầu giàn thép đường sắt dưới tác dụng của tải trọng di động. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn