Nguyễn Thị Thanh Yên

Nguyễn Thị Thanh Yên

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Tự động hóa Thiết kế cầu đường, Khoa Công trình

Liên hệ

thanhyentdh@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Đắc Hiền Nguyễn Thị Thanh Yên 10 công nghệ mới nâng cao hiệu quả công tác xây dựng công trình trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Người xây dựng 355 + 356 (2021)
Hoàng Thùy Linh Nguyễn Thị Thanh Yên Nguyễn Hoàng Tùng Ước lượng mật độ dòng giao thông hỗn hợp sử dụng dữ liệu GPS kết hợp với dữ liệu camera ứng dụng thuật toán Kalman giản đơn. Tạp chí cầu đường Số 1+2 -2019 (2019)
Nguyễn Thị Thanh Yên Lê Đắc Hiền Phan Thị Thu Hiền Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế bản vẽ cầu. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam T5.2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Thanh Yên Ứng dụng bộ sản phẩm ads civil trong nghiên cứu và đào tạo tại trường đại học giao thông vân tải. Hội thảo ứng dụng mô hình hóa thông tin công trình (BIM - Building Information Modelling) và giải pháp ADS Civil trong thiết kế hạ tầng (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các yếu tố tác động tới khả năng tiếp cận hệ thống giao thông công cộng của người cao tuổi ở thành phố Hà Nội. T2021-CT-010 (2021)
Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu GPS phục vụ đánh giá quy hoạch mạng lưới giao thông của thành phố Hà Nội. T2018-CT-028 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn