Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Máy xây dựng, Khoa Cơ khí

Liên hệ

nqm@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Trung:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Quang Minh Xây dựng mô hình lý thuyết tính toán động học cho cánh tay công tác trên máy kiểm tra cầu.. Tạp chí Cơ khí 1+2 (2022)
Nguyễn Quang Minh ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP RMS TỐI ƯU HOÁ GIẢM THIỂU ĐÀN HỒI TRONG DẬP TẤM THÉP CƯỜNG ĐỘ CAO DP800. Giao thông vận tải 6/2016 (2017)
Nguyễn Quang Minh ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP RMS TỐI ƯU HOÁ GIẢM THIỂU ĐÀN HỒI TRONG DẬP TẤM THÉP CƯỜNG ĐỘ CAO DP800. Tạp chí Giao thông vận tải 6/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Anh Tuấn Nguyễn Quang Minh Xây dựng mô hình lý thuyết tính toán động học cho cánh tay công tác trên máy kıểm tra cầu. Hội nghị Khoa học Giảng viên Khoa Cơ khí và Doanh nghiệp năm 2020 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đề tài cấp Bộ CTB2018-GHA-08NV. CTB2018-GHA-08NV (2018-2020)
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy đốt nóng và xới trộn mặt đường bê tông nhựa phục vụ công tác duy tu sửa chữa.. T2020-PHII-004TĐ (2020)
Nghiên cứu công nghệ tái chế nóng bê tông nhựa cũ để vá sửa mặt đường bê tông nhựa trong công tác bảo trì đường bộ. DT194079 (2019)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn