Trương Minh Thắng

Trương Minh Thắng

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật nhiệt, Khoa Cơ khí

Liên hệ

0936169626
tmthang_ktn@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trương Minh Thắng Phạm Minh Chinh Bài báo. Khoa học và công nghệ năng lượng trường đại học Điện lực 26 (2021)
Phạm Văn Khá Trương Minh Thắng NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG VÀ BẢO DƯỠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng Trường Đại học Điện lực 26 (2021)
Phạm Văn Toản Trương Minh Thắng Trần Hữu Tuyển Thiết kế, chế tạo máy gia công ren chuyên biệt. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 12/2021 (2021)
Trương Minh Thắng ứng dụng phương pháp đồ thị xác định thời gian sấy phấn hoa. Khoa học và Công nghệ trường Đại học Công nghiệp Hà nội Tập 56, số 03 (tháng 6/2020) (2020)
Trương Minh Thắng Nghiên cứu thực nghiệm động học quá trình sấy cà rốt bằng bơm nhiệt kiểu bậc thang. Khoa học và công nghệ năng lượng 16 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Truong Minh Thang Calculation of cooling seasonal power consumption and energy efficiency of hosehold inverter air conditioners in the Vietnamese climatic conditions . IOP Conference: Materials Science and Engineerìg, Volume 1145, International Conference on Chemical, Mechanical and Environmental Sciences (ICCMES 2021) (2021)
Trương Minh Thắng Phạm Minh Hải Xác định hệ số khuếch tán ẩm của cà rốt dạng thái lát khi xét đến sự co ngót vật liệu trong quá trình sấy bơm nhiệt. Hội nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Mạnh Hùng Trương Minh Thắng Nguyễn Đăng Khoát Trần Văn Bẩy Giáo trình Bơm, quạt, máy nén. 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI-Homogeneous charge compression ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM)cho động cơ này. ĐT203070 (2020-2021)
Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI - Homogeneous compression charge ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM) cho động cơ này. DT203070 (2020-2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn