Đỗ Văn Đức

Đỗ Văn Đức

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

ducdvgtvt@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đỗ Văn Đức Trường hữu hạn và ứng dụng trong thuật toán AES. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đỗ Văn Đức TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI TRÊN MẠNG VẬN TẢI. Quản lý xây dựng và công nghệ 4.0 (lần thứ nhất) (2023)
Đỗ Văn Đức TRƯỜNG HỮU HẠN TRONG MÃ HÓA HIỆN ĐẠI. Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Đỗ Văn Đức Về trường hữu hạn GF(2^n) dựa trên phép toán modular đa thức. Hội thảo Khoa học máy tính và các hệ thống thông minh (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo giao thông ứng dụng công nghệ xử lý ảnh. CT.2019.050.03 (2019-2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn