Mai Nam Phong

Mai Nam Phong

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Toán Giải Tích, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0988711588
mnphong@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

0

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Mai Nam Phong Global behavior of positive solutions of a third order difference equations system. International Journal of Nonlinear Analysis and Applications 14 (2023)
Mai Nam Phong Vu Thi Hien Anh A nonexistence result of positive stable solutions to a weighted elliptic. Filomat 37 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Mai Nam Phong Trinh Thi Trang A note on the stability of the non-hyperbolic zero equilibria of two systems of exponential difference equations. South Asian Journal of Mathematics 11 (2021)
Mai Nam Phong Global Behavior of a System of Second-Order Rational Difference Equations. Communications in Advanced Mathematical Sciences 4 (2021)
Mai Nam Phong A note on the global behavior of a system of second-order rational difference equations. Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications 8 (2020)
Mai Nam Phong GLOBAL DYNAMICS OF THE SYSTEM OF TWO EXPONENTIAL DIFFERENCE EQUATIONS. Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications 7 (2018)
Mai Nam Phong Global behavior and the rate of convergence of a system of two difference equations of exponential form. PanAmerican Mathematical Journal 27 (1) (2017)
Mai Nam Phong Asymptotic behavior of a system of two difference equations of exponential form. International Journal of Nonlinear Analysis and Applications 7(2) (2017)
Mai Nam Phong Vu Van Khuong Global Behavior and the Rate of Convergence of a System of Two Difference Equations of Exponential Form. PanAmerican Mathematical Journal Volume 27(2017), Number 1, 67 - 78 (2017)
Mai Nam Phong Global Behavior of a System of Rational Difference Equations. Communications on Applied Nonlinear Analysis Volume 23, Number 3, 2016, 93 - 107. (2016)
Mai Nam Phong Vu Van Khuong Asymptotic behavior of a system of two difference equations of exponential form,. International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, Volume 7(2016), Number 2, 319-329, DOI: 10.22075/IJNAA.2017.1301.1320 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Huyên Mai Nam Phong Hướng dẫn giải bài tập Giải tích 1. Giao thông Vận tải 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đa tạp trung tâm và tính ổn định của hệ phương trình sai phân dạng mũ. T2020-CB-001 (2020-2021)
Ứng dụng lý thuyết đa tạp tâm trong nghiên cứu định tính nghiệm của hệ phương trình sai phân phi tuyến. T2019-CB-006 (2019-2020)
Dáng điệu tiệm cận nghiệm của một dạng hệ phương trình sai phân hữu tỷ. T2018-CB-004 (2018)
Tính ổn định và tốc độ hội tụ nghiệm của một số hệ phương trình sai phân phi tuyến. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn