Đặng Thùy Chi

Đặng Thùy Chi

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Vật liệu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

thuychi.dang@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Dang Thuy Chi Pham Duy Huu Eric Garcia-Diaz THE MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH STRENGTH LIGHTWEIGHT AGGREGATE CONCRETE. Tạp chí 3 trường 8 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đặng Thùy Chi Trịnh Hoàng Sơn NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TỈ LỆ THÀNH PHẦN VẬT LIỆU CỦA BÊ TÔNG GEOPOLYMER SỬ DỤNG CÁT BIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM . Tạp chí KH GTVT 74 (2023)
Đặng Thùy Chi Một số nghiên cứu thực nghiệm về cường độ bê tông geopolymer sử dụng cát biển. 3 (4/2022) (2022)
Đặng Thùy Chi Bùi Thị Thanh Mai Đỗ Văn Linh NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ỨNG XỬ CHỊU UỐN VÀ CHỊU CẮT CỦA KẾT CẤU DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP CHẾ TẠO TỪ BÊ TÔNG CỐT LIỆU NHẸ. Tạp chí Khoa học GTVT 69 (2019)
Nguyễn Tiến Dũng Đặng Thùy Chi Vũ Anh Thắng Ngô Thị Thanh Hương Qui trình công nghệ chế tạo và thi công bê tông cốt liệu nhẹ trong điều kiện Việt Nam. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam 1+2/2019 (2019)
Đặng Thùy Chi Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của dầm bê tông cốt thép chế tạo từ bê tông cốt liệu nhẹ cường độ cao. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam tháng 6/2018
Lê Minh Cường Đặng Thùy Chi Nguyễn Đình Phương ThS. Ngô Thị Thanh Hương Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử dính bám của bê tông cốt liệu nhẹ và cốt thép. Tạp chí kết cấu và Công nghệ xây dựng Số 29/2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đặng Thùy Chi NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BÊ TÔNG GEOPOLYMER TỪ CHẤT HOẠT HOÁ MỘT THÀNH PHẦN VÀ CÁT BIỂN. HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG MINH CHO TƯƠNG LAI (2022)
Le Thanh Ha Dang Thuy Chi Pham Duy Huu A study on high strength lightweight aggregate concrete. ACF 2016 (2016)
Pham Duy Huu Dang Thuy Chi EFFICIENCY OF TYPE AND CONTENT OF LIGHTWEIGHT AGGREGATES ON STRENGTH OF LIGHTWEIGHT AGGREGATE CONCRETE. ICSCE (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Thanh Sang Đặng Thùy Chi Thái Khắc Chiến Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Đình Hải Đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông. Giao thông vận tải 2 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng xử chịu cắt của dầm và bản bê tông geopolymer cốt phi kim loại sử dụng cát biển. T2024-XD-002TĐ (2024-2025)
Nghiên cứu khả năng sử dụng cát nhiễm mặn chế tạo bê tông geopolymer tro bay áp dụng cho một số dạng kết cấu công trình giao thông ở Việt nam. DT223009 (2022-2023)
Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn để xây dựng công trình giao thông. ĐTĐL.CN –23/19 (2019-2021)
Nghiên cứu chế tạo bê tông geopolymer tro bay sử dụng cát nhiễm mặn và nước biển. T2021-XD-005 (2021)
Nghiên cứu chế tạo vữa tự chảy không co ngót cường độ cao có sử dụng tro bay. T2019-XD-001 (2019-2020)
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bê tông cốt liệu nhẹ và đề xuất sử dụng cho công trình giao thông. DT184012 (2019)
Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm cát nhân tạo từ các mỏ đá lộ thiên làm nguyên vật liệu thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.. 28/ĐTKHVP-2019 (2019)
Nghiên cứu ứng xử uốn của dầm bê tông cốt thép sử dụng bê tông cốt liệu nhẹ cường độ cao. T2018-XD-010 (2018)
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CẦU BẰNG BÊ TÔNG TÍNH NĂNG CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CTB2014-04-06 (2014-2017)
Xác định các đặc tính độ bền của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu.. CTB 2014 – 04-02 (2014-2017)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử nén của bê tông xi măng keramzit. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn