Thái Khắc Chiến

Thái Khắc Chiến

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Vật liệu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

0969417119
khacchien.thai@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dao Phuc Lam Vu Minh Ngoc Nguyen Sy Tuan Pham Duc Tho Le Quang Vu Thai Khac Chien Tran The Truyen Chloride diffusivity of lightweight expanded clay aggregate concretes under compressive stress. Materials Today Communications 35 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Duy Tiến Thái Khắc Chiến Nghiên cứu ảnh hưởng của bột đá đến các đặc trưng cơ học của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền trong xây dựng cầu. Tạp chí Khoa học GTVT số 73.2 (2022)
Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Duy Tiến Thái Khắc Chiến Ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn đến co ngót của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền trong xây dựng cầu. Tạp chí Khoa học GTVT số 73.3 (2022)
Thai Khac Chien Ảnh hưởng của Nano Silic đến diễn biến một số tính chất cơ học ở tuổi sớm của bê tông tính năng cao. Khoa học GTVT Dố 3 (2022)
Lê Vĩnh An Thái Khắc Chiến Nghiên cứu nhiệt thủy hóa của bê tông tự đầm trong điều kiện khí hậu nóng tại Việt Nam. Giao thông vận tải ISSN 2615-9751 (2021)
Lê Hồng Lam Đào Duy Lâm Thái Khắc Chiến GS. TS. Phạm Duy Hữu QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM CẤP PHỐI BÊ TÔNG CHẤT LƯỢNG CAO SỬ DỤNG NANO SILIC. Giao thông vận tải tháng 12 năm 2021 (2021)
Thái Khắc Chiến Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay Phả Lại đến cường độ chịu nén của bê tông bọt. Giao thông vận tải tháng 3/2020 (2020)
Phạm Đức Thọ Nguyễn Đình Hải Thái Khắc Chiến Trần Thế Truyền Nguyễn Văn Toàn Mô hình lưới dự báo ảnh hưởng của ứng suất nén đến sự gia tăng hệ số khuếch tán ion CLo. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 8/2020 (2020)
Lê Vĩnh An Thái Khắc Chiến Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ban đầu và nhiệt độ bảo dưỡng đến cường độ của bê tông tự đầm tại Việt Nam. Giao thông vận tải 03/2019 (2019)
Thái Khắc Chiến Trần Thế Truyền Lê Quang Vũ Hồ Xuân Ba ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG SUẤT NÉN ĐẾN ĐỘ THẤM CLORUA CỦA BÊ TÔNG. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)
Thái Khắc Chiến Trần Thế Truyền Lê Quang Vũ Hồ Xuân Ba ẢNH HƯỞNG CỦA LỊCH SỬ CHỊU TẢI NÉN TRƯỚC ĐẾN ĐỘ THẤM CLORUA CỦA MỘT SỐ LOẠI BÊ TÔNG, ỨNG DỤNG TRONG DỰ BÁO TUỔI THỌ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP. Tạp chí Khoa học GTVT 57 (2017)
Mai Đình Lộc Thái Khắc Chiến SỬ DỤNG TRO BAY TRONG THIẾT KẾ THÀNH PHẦN BÊ TÔNG TÍNH NĂNG CAO CÓ XÉT ĐẾN ĐỘ BỀN TRONG MÔI TRƯỜNG CLORUA. Tạp chí Khoa học GTVT 61 (2017)
Trần Thế Truyền Thái Khắc Chiến Lê Quang Vũ THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA TẢI TRỌNG NÉN TRƯỚC ĐẾN ĐỘ THẤM CLORUA CỦA BÊ TÔNG SỬ DỤNG CỐT LIỆU NHẸ. Tạp chí Khoa học GTVT 61 (2017)
Thái Khắc Chiến Trương Văn Quyết Phạm Duy Hữu Xác định tương quan giữa cường độ chịu nén của bê tông với hệ số khuếch tán ion clo. Tạp chí Khoa học GTVT 55 (2016)
Trần Thế Truyền Thái Khắc Chiến Nguyễn Xuân Tùng Thực nghiệm xác định độ thấm clorua của bê tông chịu tải nén trước có sử dụng phụ gia chống thấm. Tạp chí GTVT 1+2 /2017
Lê Quang Vũ Trần Thế Truyền Thái Khắc Chiến ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG SUẤT NÉN TRỰC TIẾP ĐẾN XÂM NHẬP CLORUA QUA BÊ TÔNG KERAMZIT. Tạp chí GIAO THÔNG VẬN TẢI
Nguyễn Duy Tiến Thái Khắc Chiến Nguyễn Đức Dũng Nghiên cứu tính toán thành phần hạt mịn cho bê tông có sử dụng cát mịn phối trộn đá xay trong xây dựng cầu. Cầu Đường Việt Nam 1+2/2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Thái Khắc Chiến Phạm Đức Thọ Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số ảnh hưởng của ứng suất nén đến hệ số khuếch tán ion clo của bê tông nhẹ sử dụng cốt liệu keramzit. Hội nghị Khoa học toàn quốc ACEA-VIETGEO2021 (2022)
Nguyễn Đức Dũng Thái Khắc Chiến Nguyễn Duy Tiến Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng bột đá đến biến dạng co ngót của bê tông có sử dụng cát mịn trộn cát nghiền . Công trình xây dựng thông minh cho tương lai (2022)
Truong Van Quyet Thai Khac Chien DURABILITY AND APPLICATION OF HIGH PERFORMANCE CONCRETE IN BRIDGE CONSTRUCTION IN VIET NAM. The 7th International Conference of Asian Concrete (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Thanh Sang Đặng Thùy Chi Thái Khắc Chiến Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Đình Hải Đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông. Giao thông vận tải 2 (2019)
Phạm Duy Hữu Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Đào Văn Dinh Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Anh Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thanh Sang Thái Khắc Chiến Trần Việt Hùng Trần Bảo Việt Nguyễn Huy Cường Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giao thông Vận tải 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ để ổn định và giảm thiểu sa bồi luồng tàu qua các cửa sông Hậu. CT.2022.01.GHA.06 (2022-2023)
Nghiên cứu chế tạo vữa tự chảy không co sử dụng xỉ lò cao nghiền mịn có cường độ chịu nén trên 80 MPa. T2023-XD-KDN-005 (2023)
Nghiên cứu về nhiệt thủy hóa và co ngót của bê tông tự đầm trong điều kiện khí hậu nóng tại Việt Nam.. T2020-CT-013 (2020-2021)
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nano silic đến tính chất cơ học ở tuổi sớm và độ thấm ion clo của bê tông có tính năng cao. T2021-XD-003 (2021)
Nghiên cứu đặc trưng biến dạng co ngót của bê tông có sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền. T2021-CT-008 (2021)
Nghiên cứu sử dụng tro bay nhiệt điện chế tạo bê tông bọt. T2019-XD-007 (2019-2020)
Nghiên cứu thiết kế thành phần hạt mịn cho bê tông có sử dụng cát mịn phối trộn đá xay trong xây dựng cầu. T2019-CT-004 (2019-2020)
Nghiên cứu một số tính chất của bê tông tự đầm trong điều kiện khí hậu Hà Nội. T2018-CT-027 (2018)
Xác định các đặc tính độ bền của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu.. CTB 2014 – 04-02 (2014-2017)
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG. CTB 2014-04-07 (2014-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn