Lê Thu Huyền

Lê Thu Huyền

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Quy hoạch và QLGTVT, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

An Minh Ngoc Le Thu Huyen Hiroaki Nishiuchi Nguyen Van Truong A comparative study on travel mode share, emission, and safety in five Vietnamese cities. International Journal of Intelligent Transportation Systems Research 20 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thanh Tu Le Thu Huyen Vehicle Usage/Ownership control for a Sustainable Transport system in the Motorcycle Dependent Cities. Lecture Notes in Civil Engineering volume 54 (2019)
Nguyen Thanh Tu Le Thu Huyen Factors Influencing the Choice of Bike Sharing System: An Investigation of Visitors and Local People in Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineering volume 54 (2019)
Ngo Giang Le Thu Huyen Nguyen Thang Le Chi Ngoc Some Graph-theoretical and Optimized Problems and Transportation Systems. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies vol. 12 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Thu Huyền An Minh Ngọc Ngô Văn Minh An toàn giao thông trong quy hoạch và thiết kế TOD: Giải pháp cho phát triển đô thị hiện đại, bền vững. Giao thông Vận tải ISSN 2354-0818 (2021)
Lê Thu Huyền Phạm Hồng Nga Dịch vụ “hỗ trợ lái xe an toàn” cho người tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia. Giao thông Vận tải Số đặc biệt (năm thứ 57), pp. 108-113

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Le Thu Huyen Thach Minh Quan Pham Diem Hang Factors affecting Public-Private Partnership preference in Vietnam road infrastructure projects. The International Conference series on Geotechnics, Civil Engineering and Structures (CIGOS) (2021)
Nguyen Thanh Tu An Minh Ngoc Le Thu Huyen Dinh Thi Thanh Binh Impact of congestion charging on traffic and environment in Hanoi: Results from simulation analysis. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Le Thu Huyen Challenges of Implementing Sustainable Development: the case of Mekong Delta. ADBI-EASTS Session: COVID-19 and Transport Policy in Developing Asian Countries (2021)
Nguyen Hong Thai Thach Minh Quan Le Thu Huyen Factors Affecting private sector invesment intention inthe road infrastructure PPP projects in Viet Nam . CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. Lecture Notes in Civil (2021)
Le Thu Huyen An Minh Ngoc Transportation Mode Choice in Vietnam Intercity Trips. Frontiers in high-speed rail development (2021)
Le Thu Huyen Estimating the Environmental Benefits from the Development of High-Speed Rail in Vietnam. Frontiers in High-Speed Rail Development (2021)
Lê Thu Huyền Thực trạng ùn tắc giao thông tại thành phố Hà nội. Nghiên cứu đánh giá tác động từ các công trình xây dựng đến ùn tắc giao thông áp dụng cho thành phố Hà Nội (2021)
Lê Thu Huyền Quy hoạch Tp Hà nội qua các thời kỳ. Kinh nghiệm thế giới về TOD và khả năng áp dụng tại Hà nội (2021)
Lê Thu Huyền Ngô Văn Minh An Minh Ngọc An toàn giao thông trong quy hoạch và thiết kế TOD. Hội nghị an toàn giao thông Việt nam 2021 (2021)
Le Thu Huyen Challenges of Implementing Sustainable development: the case of Mekong Delta. COVID-19 and Transport Policy inDeveloping Asian Countries (2021)
Le Thu Huyen Transportation development strategy in coordinating with urban dynamics. The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering 2020 (2020)
Le Thu Huyen Transportation Development Strategy in coordinating with urban dynamics: Case study of Hanoi. Proceedings of the 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Lê Thu Huyền Cách mạng công nghệ trong quản lý vận hành VTHKCC. Đô thị hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt nam: xu hướng đổi mới và điều kiện phát triển (2019)
Le Thu Huyen Graph-Theoretical Analysis for the Vietnamese Road Network. Future Sustainable Transport and Resilient Cities 2018 (2018)
Pham Hong Nga Le Thu Huyen Strategy for multimodal transport development: case study of Hanoi-Lao cai corridor. Asian transportation research society (ATRANS) Annual Conference (2018)
Le Thu Huyen Integrated multimodal transport and logistics: strategy for Hanoi - Lao cai transportation corridors. Future sustainable transport transport and resilient cities (2018)
Le Thu Huyen “Designated Driver Science” for drinking drivers: application in Motorcycle Dependent Cities. Hội thảo EASTS (2017)
Le Thu Huyen Integrated multimodal transport and logistics: strategy for Vietnam transportation corridors. hội thảo EASTS (2017)
Le Thu Huyen Urban Master Plan and Transportation Master Plan: Case study in Hanoi. ATRANS 2016 (2016)
Lê Thu Huyền Liên kết các phương thức VTHK công cộng và văn hóa giao thông: giải pháp cho giao thông đô thị bền vững. Hội thảo quốc gia "Văn hóa giao thông - Trách nhiệm thuộc về ai?" (2016)
Le Thu Huyen Graph-Theoretical Analysis for the Vietnamese Road Network. Future Sustainable Transport and Resilient Cities 2018

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Vũ Anh Tuấn Đinh Thị Thanh Bình An Minh Ngọc Lê Thu Huyền Nguyễn Thanh Tú Trần Minh Tú Quản lý và Tổ chức giao thông đô thị. Giao thông vận tải 0 (2019)
Lê Thu Huyền Thực trạng ùn tắc giao thông tại thành phố Hà nội.
Lê Thu Huyền Quy hoạch Tp Hà nội qua các thời kỳ.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng mô hình định lượng các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi sử dụng VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. T2019-KT-016 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn