Hoàng Thị Tuyết

Hoàng Thị Tuyết

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0936894966
tuyetchilinh@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Ngoc Long Hoang Viet Hai Tran Duc Tam Do Anh Tu Hoang Thi Tuyet Equivalent Convective Heat Transfer Coefficient for Boundary Conditions in Temperature Prediction of Early-Age Concrete Elements Using FD and PSO. KSCE Journal of Civil Engineering Vol. 27, No. 6, June 1, 2023 (2023)
Do Anh Tu Mang Tia Hoang Thi Tuyet David Verdugo Effect of volume-to-surface area ratio and heat of hydration on early-age thermal behavior of precast concrete segmental box girders. Case Studies in Thermal Engineering Volume 28 (2021)
Do Anh Tu Mang Tia Nguyen Huu Thuan Hoang Thi Tuyet Tran Duc Tam Assessment of Temperature Evolution and Early-Age Thermal Cracking Risk in Segmental High-Strength Concrete Box Girder Diaphragms. KSCE Journal of Civil Engineering 25 (2021)
Do Anh Tu Nguyen Trong Chuc Hoang Thi Tuyet Tran Duc Tam Evaluation of early-age cracking risk in mass concrete footings under different placement conditions. REVISTA INGENIERIA DE CONSTRUCCION Vol 36, No 1 (2021)
Hoang Thi Tuyet Do Anh Tu Bui Tien Thanh Do Duc Tuan Hoang Viet Hai Nguyen Phan Anh Evaluation of heat of hydration, temperature evolution and thermal cracking risk in high-strength concrete at early ages. Case Studies in Thermal Engineering Volume 21 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Do Anh Tu Hoang Thi Tuyet Tham Quoc Thang Le Ha Linh EXPERIMENTAL DETERMINATION OF ADIABATIC TEMPERATURE RISE AND HYDRATION PARAMETERS FOR CONCRETE. Tạp chí 3 trường Số 10 (năm 2020) (2020)
Vu Xuan Thanh Tran Duc Tam Nguyen Huu Thuan Hoang Thi Tuyet Do Anh Tu Bui Tien Thanh Adiabatic Temperature Rise and Thermal Analysis of High-Performance Concrete Bridge Elements. Lecture Notes in Civil Engineering 80 (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Thị Tuyết Một mô hình tính toán ứng suất nhiệt trong bê tông ở tuổi sớm. Cầu đường Việt Nam 6 (2022)
Hoàng Thị Tuyết Đỗ Anh Tú Nguyễn Xuân Lam Thẩm Quốc Thắng Nguyễn Văn Trường Thực nghiệm xác định nhiệt độ đoạn nhiệt từ quá trình thuỷ hoá của xi măng cho bê tông thông thường dùng trong công trình cầu. Tạp Chí Cầu Đường 1+2/2020 (2020)
Bùi Thanh Tùng Đỗ Anh Tú Hoàng Thị Tuyết Mô hình dự đoán và các yếu tố ảnh hưởng đến co ngót của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu.. Cầu Đường Việt Nam Số 3/ 2019 (2019)
Đỗ Anh Tú Hoàng Việt Hải Hoàng Thị Tuyết Nguyễn Hoài Nam Vũ Xuân Thành MỨC ĐỘ THỦY HÓA VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CƯỜNG ĐỘ TRONG BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 2 (tháng 8/2019) (2019)
Đỗ Anh Tú Đinh Thành Chung Hoàng Thị Tuyết Trần Đức Tâm Vũ Xuân Thành Xác định các tham số về nhiệt thủy hóa của bê tông tính năng cao tro bay. Tạp chí Giao thông vận tải 6/2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Huu Thuan Bui Tien Thanh Do Anh Tu Hoang Thi Tuyet Adiabatic Temperature Rise and Thermal Analysis of High-Performance Concrete Bridge Elements. The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ICSCEA) 2019 (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Anh Hoàng Thị Tuyết Lương Đức Chung Vẽ kỹ thuật cơ khí. Giao thông vận tải 5 (2018)
Bùi Vĩnh Phúc Hoàng Thị Tuyết Bùi Văn Phú Hoàng Hải Long Vẽ kỹ thuật công trình. Giao thông vận tải 4 (2017)
Nguyễn Tuấn Anh Hoàng Thị Tuyết Bùi Thị Hồng Vẽ Kỹ Thuật - Luyện Tập Khả Năng Tư Duy Không Gian. Thông Tin Và Truyền Thông 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tác động của biến đổi nhiệt độ đến tổn thương trong bê tông công trình cầu ở giai đoạn xây dựng dựa trên trí tuệ nhân tạo. B2021-GHA-06 (2021-2022)
Tối ưu hóa tiết diện trụ cầu bê tông nhằm giảm thiểu khả năng nứt do nhiệt trong giai đoạn xây dựng dựa trên trí tuệ nhân tạo. T2021-CT-006TĐ (2021-2022)
Xác định độ nhạy nhiệt của bê tông công trình cầu dựa trên thực nghiệm nhiệt lượng đoạn nhiệt và trí tuệ bầy đàn (Swarm Intelligence). T2021-CB-011TĐ (2021-2022)
Nghiên cứu cường độ và độ nhạy nhiệt của bê tông tính năng cao có chất kết dính bổ sung nano silica sử dụng cho công trình cầu. DT203018 (2020-2021)
Nghiên cứu giải pháp vật liệu để kiểm soát nhiệt và hạn chế vết nứt trong bê tông tính năng cao tuổi sớm kết cấu cầu. (2019-2020)
Nghiên cứu đặc tính từ biến và mô hình hóa ứng xử đàn nhớt của vật liệu bê tông tuổi sớm kết cấu cầu. T2020-CT-010 (2020)
“Nghiên cứu bằng mô hình toán về chế độ thủy động lực học và hiệu quả giảm sóng công trình bảo vệ, tái tạo bãi biển Ba Làng, Nha Trang, Khánh Hòa” thuộc nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN theo nghị định thư cấp nhà nước “Nghiên cứu các đặc trưng động học hình thái vùng vịnh và đề xuất ứng dụng các giải pháp tái tạo, nâng cấp bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu”. NĐT.24.FRA/16 (2017-2019)
Soát xét, chuyển đổi TCCS 03:2014/CĐTNĐ Luồng đường thủy nội địa – Tiêu chuẩn thiết kế. TC1811 (2018-2019)
Tiêu chuẩn thiết kế điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh và ngoài đô thị. TC 1809 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn