Nguyễn Quang Cường

Nguyễn Quang Cường

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cơ khí ô tô, Khoa Cơ khí

Liên hệ

nqcuongoto@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thành Công Nguyễn Quang Cường Phạm Trung Dũng Tạ Thị Thanh Huyền NGUYỄN VĂN HIỆP Vũ Tiến Đạt Phạm Hải Nam NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH BIẾN DẠNG CỦA LỐP Ô TÔ BẰNG PHẦN MỀM ANSYS ANSYS WORKBENCH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2B (2023)
Tạ Thị Thanh Huyền Nguyễn Quang Cường Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính bền khung vỏ ô tô con. Tạp chí cơ khí Việt nam số 291, tháng 06 năm 2022 (2022)
Nguyễn Quang Cường Nguyễn Thiết Lập Phân tích rung động của tấm mỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Khoa học và công nghệ Tập 57-số 4 (2021)
Nguyễn Thành Công Nguyễn Quang Cường Phạm Thị Thanh Nhan NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN VÀNH HỢP KIM Ô TÔ . 5 (2021)
Nguyễn Văn Bang Nguyễn Thiết Lập Nguyễn Quang Cường Phân tích rung động của kết cấu khung vỏ ô tô con dưới sự kích thích từ động cơ. Khoa học và Công nghệ số 3 6/2020 (2020)
Nguyễn Thiết Lập Nguyễn Quang Cường PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG CỦA KẾT CẤU KHUNG VỎ Ô TÔ KHÁCH 30 CHỖ NGỒI, SẢN XUẤT LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 5 năm 2018 (2018)
Nguyễn Quang Cường Nguyễn Văn Bang Nguyễn Thiết Lập Phân tích rung động riêng của kết cấu khung vỏ ô tô con. Cơ khí Việt Nam Số đặc biệt (2018)
Trương Mạnh Hùng Nguyễn Quang Cường Nguyễn Thành Công Nghiên cứu xây dựng phương thức hợp đồng trong hoạt động thiết kế hệ thống truyền động ô tô. Giao thông vận tải tháng 5/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Quang Cường Nguyễn Văn Bang Nguyễn Thiết Lập Phân tích rung động khung vỏ ô tô con có kể đến kích thích của động cơ.

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Vũ Tuấn Đạt Phạm Tất Thắng Nguyễn Quang Cường Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô. Giao thông Vận tải 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tính toán độ tích nhiệt trong cao su của lốp ô tô. T2021-CK-003TĐ (2021-2022)
Nghiên cứu tính toán và đánh giá khả năng chịu va đập của vành hợp kim ô tô. T2021-CK-017 (2021)
Xây dựng phần mềm chẩn đoán OBD (On-board diagnostic) chẩn đoán lỗi động cơ ô tô. T2021-CK-020 (2021)
Xây dựng hệ thống tự động hóa công đoạn bốc dỡ than nguyên khai trong dây chuyền tuyển than. BKHCN-DT-2018 (2018-2019)
Khảo sát rung động của kết cấu khung vỏ ô tô khách 30 chỗ ngồi sản xuất ở Việt Nam. T2018-CK-001 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn