Đỗ Xuân Quý

Đỗ Xuân Quý

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Sức bền vật liệu, Khoa Công trình

Liên hệ

quysbvl@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Tran Anh Dung Le Hai Ha Pham Van Ky Tran The Truyen Do Xuan Quy Mai Van Tham Numerical and experimental study of the dynamic factor of the dynamic load on the urban railway. Journal of the Mechanical Behavior of Materials Volume 29 (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đỗ Xuân Quý Vũ Thị Nga Phân tích động dầm có liên kết dị hướng chịu tác dụng của khối lượng di động với vận tốc không đổi. Giao thông vận tải Tháng 1+ 2/2022 (2022)
Đỗ Xuân Quý Lương Xuân Bính Tạ Thị Hiền Vũ Thị Nga Hoàng Văn Tuấn XÁC ĐỊNH MIỀN TẦN SỐ DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA DẦM CÓ LIÊN KẾT DỊ HƯỚNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 5 (tháng 6/2020) (2020)
Đỗ Xuân Quý Vũ Thị Nga Phân tích tĩnh dầm trên nền đàn hồi có kể đến sự không tiếp xuacs giữa dầm và nền sử dụng phần tử Dầm-Nền dị hướng. 5(06/2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Le Xuan Luu Luong Xuan Binh Do Xuan Quy Effect of Static Wind Loads on Reduction of Damping in a Stay Cable with a Damper. The 1st International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures (SHM&ES) (2020)
Hoang Van Tuan Luong Xuan Binh Do Xuan Quy Vu Ngoc Linh Ha Van Quan CASE STUDY ON FIELD APPLICATION OF STRUCTURAL STRENGTHENING TECHNIQUE WITH FIRE-PROTECTION TO A COMMERCIAL BUILDING. The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ICSCEA) 2019 (2019)
Do Xuan Quy Luong Xuan Binh Hoang Thanh Thuy Analysis for internal forces and displacements in rail bars of railways subjected to dead-live loads with FEM using tensionless spring modeling. Phát triển đường sắt Việt Nam và kinh nghiệm của Trung Quốc (2018)
Đỗ Xuân Quý Lương Xuân Bính Hà Văn Quân Lê Thanh Tâm Nghiên cứu ứng xử cơ học của thanh có liên kết dị hướng chịu tác dụng của tải trọng động. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV (2018)
Đỗ Xuân Quý Lương Xuân Bính Vũ Thị Nga Lê Gia Khuyến Một phương pháp gần đúng tính ổn định thanh trên nền đàn hồi chịu nén theo mô hình liên kết một chiều giữa thanh và nền. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV (2018)
Lương Xuân Bính Hoàng Thanh Thúy Đỗ Xuân Quý Tính toán nội lực, chuyển vị trong cấu kiện ray đường sắt chịu tác dụng của tĩnh – hoạt tải bằng phương pháp phần tử hữu hạn theo mô hình liên kết một chiều. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV (2018)
Đỗ Xuân Quý Lương Xuân Bính Hoàng Văn Tuấn Nguyễn Công Thức Tính toán nội lực, chuyển vị của thanh có liên kết dị hướng có độ mảnh lớn chịu uốn ngang và uốn dọc đồng thời. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV (2018)
Đỗ Xuân Quý Lương Xuân Bính Hoàng Thanh Thúy Lê Đắc Hiền Vũ Ngọc Linh Cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực kỹ thuật công nghệ giao thông vận tải trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cơ học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (2018)
Lương Xuân Bính Đỗ Xuân Quý Vũ Thị Nga Lê Xuân Lưu Nghiên cứu ổn định dầm trên nền đàn hồi theo mô hình nền đàn hồi một chiều. Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ X (2017)
Lương Xuân Bính Đỗ Xuân Quý Hoàng Văn Tuấn Hà Văn Quân Tính ổn định thanh chịu nén có liên kết dị hướng bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ X (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tà vẹt bê tông dự ứng lực cho ghi đơn phổ thông khổ 1000mm và thử nghiệm cho đường sắt chuyên dùng. B2022-GHA-07 (2022-2023)
Tính kết cấu dầm trên nền đàn hồi với mô hình liên kết dị hướng chịu tác dụng của khối lượng di động.. T2021-CT-023 (2021)
Nghiên cứu giải pháp gia cường kết hợp bảo vệ kết cấu cầu thép ở Việt Nam bằng vật liệu composite. B2019-GHA-08 (2019-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của kết cấu thanh có liên kết dị hướng. T2019-CT-019 (2019-2020)
Xây dựng chương trình máy tính hướng dẫn các bài thí nghiệm Sức bền vật liệu. T2019-CT-038 (2019-2020)
Nghiên cứu ổn định thanh trên nền đàn hồi chịu nén theo mô hình liên kết phi tuyến giữa thanh và nền. T2018-CT-011 (2018)
Một phương pháp gần đúng sử dụng hàm xấp xỉ đa thức tính toán ứng suất biến dạng trong thanh có độ mảnh lớn chịu uốn ngang – uốn dọc đồng thời.. T2018-CT-019 (2018)
Tính toán kết cấu thanh có liên kết dị hướng chịu tác dụng của tải trọng động. T2018-CT-018 (2018)
Nghiên cứu ổn định thanh bị nén có liên kết phi tuyến. (2016-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn