Trần Mạnh Cường

Trần Mạnh Cường

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

cuong.tran@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Mạnh Cường Chế tạo transistor hiệu ứng trường với kênh dẫn từ ống nano carbon. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Trần Mạnh Cường Cải thiện chất lượng của transistor hữu cơ hiệu ứng trường sử dụng lớp cách điện poly vinyl cinnamate bằng cách kéo dài thời gian tạo liên kết chéo. Tạp chí Khoa học GTVT 61 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Mạnh Cường Võ Quang Sơn Vũ Hải Hệ thống tự động hoá quá trình. Thông tin và truyền thông 2 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống giám sát chuyển động không dùng camera trên cơ sở cảm biến vải hữu cơ. B2020-GHA-01 (2020-2021)
Nghiên cứu cơ chế bẫy điện tử ứng dụng trong bộ nhớ đa bit hữu cơ.. T2019-DT-005 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn