Nguyễn Huy Hùng

Nguyễn Huy Hùng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông công chính và môi trường, Khoa Công trình

Liên hệ

huyhung08gtcc@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Huy Hùng Tính hệ số độ ổn định mái dốc cho trường hợp trượt nông xét đến tác động ảnh hưởng của nước ngầm. Tạp chí Cầu đường Việt nam Số 4-2022 (2022)
Nguyễn Huy Hùng Một số giải pháp tăng mức độ hấp dẫn hành khách cho đoạn tuyến đường sắt Nhổn - Đại học GTVT khi đưa vào vận hành khai thác. Tạp chí Cầu đường Số 5-2021 (2021)
Nguyễn Huy Hùng Một số tác động của nước ngầm đến ổn định mái dốc đường ô tô.. Tạp chí Cầu đường 1+2/2020 (2020)
Hồ Anh Cương Nguyễn Huy Hùng Nguyễn Trung Hiếu Ảnh hưởng của cốt sợi thép phân tán tới một số đặc tính mỏi của dầm bê tông xi măng cát chịu uốn. Giao thông vận tải 3 (2019)
Nguyễn Huy Hùng Nguyễn Anh Tuấn Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của mưa đến sự biến đổi dung trọng tự nhiên và các chỉ tiêu sức chống cắt của đất tại một số vị trí mái dốc trên tuyến QL6. Tạp chí Cầu đường 3/2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu, đánh giá tác động ảnh hưởng của nước ngầm đến ổn định mái dốc đường ô tô.. T2019-CT-047 (2019-2020)
Áp dụng ứng xử đàn nhớt tuyến tính của bê tông nhựa trong tính toán kết cấu áo đường. (2017-2018)
Nghiên cứu thiết kế mô hình thiết bị xử lý nước thải từ các trạm trộn bê tông xi măng trên địa bàn Hà Nội. T2018-CT-046 (2018)
Nghiên cứu bước đầu ứng xử của Bê tông xi măng cát cốt sợi thép dưới tác dụng tải trọng lặp và ứng dụng trong xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. T2018-CT-034 (2018)
Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của mưa đến một số chỉ tiêu cơ lý của đất đá mái dốc nền đường trên tuyến Quốc lộ 6.. (2017)
Nghiên cứu tính chất co ngót của Bê tông xi măng cát cốt sợi thép trong xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn