Phạm Vũ Hà

Phạm Vũ Hà

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông công chính và môi trường, Khoa Công trình

Liên hệ

pvha@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Vũ Hà Một hướng phát triển Hạ tầng đáp ứng cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý, giám sát an ninh trật tự và giao thông. Quy hoạch Xây dựng Số 107 + 108 (2021)
Vũ Phương Thảo Phạm Vũ Hà Nguyễn Thị Bình Minh Nghiên cứu xác định liều lượng hóa chất tối ưu làm cơ sở thiết kế hệ thống xử lý nước thải trạm trộn bê tông xi măng.. Tạp chí Khoa học GTVT 63 (2018)
Phạm Vũ Hà Ùn tắc Giao thông trong Đô thị Hà nội. Quy hoạch Xây dựng 79-80 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Vũ Hà Một hướng phát triển hạ tầng phục vụ cho việc ứng dụng AI vào quản lý an ninh và giám sát giao thông đô thị. Hội nghị Thường niên năm 2020 và Hội thảo khoa học nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và điều hành giao thông (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Vũ Hà Một hướng phát triển hạ tầng phục vụ cho việc ứng dụng AI vào quản lý an ninh và giám sát giao thông đô thị.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu bước đầu ứng xử của Bê tông xi măng cát cốt sợi thép dưới tác dụng tải trọng lặp và ứng dụng trong xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. T2018-CT-034 (2018)
Nghiên cứu tính chất co ngót của Bê tông xi măng cát cốt sợi thép trong xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn