Bùi Công Độ

Bùi Công Độ

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Tự động hóa Thiết kế cầu đường, Khoa Công trình

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bui Cong Do Kenichiro Nakarai Hiroki Nishikawa Effects of early-age thermal microcracking on material properties and structural performance of limestone aggregate concrete. Cement and Concrete Composites Volume 124 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Công Độ Những yếu tố ảnh hưởng đến các thuộc tính nứt của bê tông. Cầu đường Việt Nam ISSN 1859-459X (2020)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Đắc Hiền Bùi Công Độ Phan Thị Thu Hiền Triển khai đào tạo BIM tại trường Đại học Giao thông Vận tải. Hội thảo về áp dụng BIM cho công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và triển khai đào tạo (2018)
Bui Cong Do Information Technology in Road Management and Maintenance. CONSERVATION OF INFRASTRUCTURE AND ISSUES INVOLVED (2017)
Bui Cong Do Nguyen Dinh Thao Development of pavement management and evaluation system using data collected by inspection vehicle. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MẶT ĐƯỜNG SỬ DỤNG DỮ LIỆU KHẢO SÁT BẰNG XE ĐO CHUYÊN DỤNG. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn