Đoàn Thanh Tân

Đoàn Thanh Tân

Giảng viên

Vị trí công tác

  • VT đường bộ TP, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

tandt@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Doan Thanh Tan Kazushi Sano Tran Vu Tu Estimation of Motorcycle Equivalent Units on Urban Streets. Asian Transport Studies 2 (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Doan Thanh Tan The Clustered Heterogeneous Vehicle Routing Problem with relaxed priority rules. VEROLOG (2019)
Doan Thanh Tan An Adaptive Large Neighborhood Search for the Hierarchical Vehicle Routing Problem. ROADEF (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn