Lâm Quốc Đạt

Lâm Quốc Đạt

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • VT đường bộ TP, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

lamquocdatutc@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Lam Quoc Dat Lam Quoc Dat (2018) Research and proposal some solutions in optimization for warehouse at inland container depot (ICD) in Vietnam. , International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 9, Issue 9, September -2018 , ISSN 2229-5518 (2018)
Lam Quoc Dat Energy and carbon efficiency (CO2 emissions) of different forms of distribution in Vietnam and a comparison with France (Case study: yogurt). International journal of Scientific and Engineering Research Volume 8, Issue 12, December 2017, ISSN 2229-5518 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lâm Quốc Đạt PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ CÁC-BON TRONG CHUỖI CUNG ỨNG HÀNG HÓA Ở ĐÔ THỊ. Tạp chí Khoa học GTVT 57 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lâm Quốc Đạt Huỳnh Thị Thúy Kiều CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CẢNG CONTAINER NỘI ĐỊA ĐỂ KẾT NỐI VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Lam Quoc Dat Energy efficiency and CO2 emissions of different forms of distribution in Vietnam and a comparison with France. 12th ATRANS ANNUAL CONFERENCE (2019)
Lâm Quốc Đạt Nghiên cứu và đề xuất phát triển một số loại hình VTHKCC có sức chứa nhỏ (minibus) trong các thành phố lớn ở Việt Nam. Hội thảo phát triển hệ thống Vận tải hành khách công cộng an toàn, thân thiện, bền vững ở đô thị Việt Nam (2019)
Lâm Quốc Đạt Chính sách và chiến lược cho việc sử dụng năng lượng sạch trong ngành GTVT ở Việt Nam. Tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam (2018)
Lam Quoc Dat Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tối ưu hoá kho hàng. Áp dụng cho cảng container nội địa ở Việt Nam. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXI (2018)
Lam Quoc Dat Energy efficiency and carbon emissions of different forms of distribution in Vietnam and a comparison with France: (Case study: yogurt and blue jean). Digital Service and Sustainable Mobility, THNS 2018, November 2018, Shanghai, China (2018)
Lâm Quốc Đạt Nghiên cứu các phương pháp tính toán tiêu thụ các dạng năng lượng và mức phát thải khí CO2 trong các hoạt động vận tải của chuỗi cung ứng (supply chain) ở Châu Âu và điều kiện áp dụng ở Việt Nam (so sánh giữa hai thành phố Hà Nội và Paris). Hội nghị An toàn Giao thông quốc gia 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Giao thông vận tải. NVQC.19.07 (2019-2022)
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chuỗi cung ứng hàng trái cây xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hiệp định thương mại EVFTA và tác động của đại dịch COVID-19. T2021-KT-003 (2021)
Tối ưu hóa trong việc quản lý kho, bãi hàng hóa xuất nhập khẩu– Áp dụng cho cảng container nội địa ICD Tiên Sơn – Bắc Ninh. T2018-KT-017 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn