Vũ Xuân Thiệp

Vũ Xuân Thiệp

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Máy động lực, Khoa Cơ khí

Liên hệ

nbthiep80@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Xuân Thiệp Lê Công Báo bài báo. Tạp chí cơ khí Việt Nam 5 (2021)
Lê Công Báo Lê Hoài Đức Vũ Xuân Thiệp nghiên cứu thiết kế cải tiến bộ giảm ồn trên đường thải động cơ diesel 490 QZL. CƠ KHÍ VIỆT NAM SỐ 10 NĂM 2019 (2019)
Vũ Xuân Thiệp TS. Ngô Văn Thanh Nghiên cứu cải tiến đường nạp động cơ diesel 4 xylanh sử dụng mô phỏng CFD. Cơ khí Việt Nam 11 (2018)
Vũ Xuân Thiệp Ngô Văn Thanh Tính toán tối ưu buồng cháy động cơ diesel. Tạp chí cơ khí Việt Nam 10

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Xuân Thiệp Seminar khoa học. Hội thảo cấp bộ môn (2021)
Vũ Xuân Thiệp Mô phỏng và xác định hệ số nạp động cơ diesel 1 xylanh bằng phần mềm CFD. Hội nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp (2020)
Vũ Xuân Thiệp Thiết kế, chế tạo thiết bị tạo khí giàu hydro (HHO) nhằm nâng cao hiệu suất và giảm ô nhiễm môi trường động cơ diesel. Hội thảo khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Ngô Văn Thanh Vũ Xuân Thiệp Nguyễn Tùng Lâm Tăng áp động cơ đốt trong. Giao thông vận tải 2 (2016)
Vũ Xuân Thiệp Seminar khoa học.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI-Homogeneous charge compression ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM)cho động cơ này. ĐT203070 (2020-2021)
Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI - Homogeneous compression charge ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM) cho động cơ này. DT203070 (2020-2021)
Nghiên cứu công nghệ thu gom, xử lý và tái chế dầu nhớt thải từ động cơ đốt trong. T2021-CK-018 (2021)
Nghiên cứu giảm ồn trên động cơ 490QZL lắp trên bệ thử công suất tại phòng thí nghiệm Cơ khí Trường Đại học giao thông vận tải. T2019-CK-003 (2019-2020)
Nghiên cứu thiết kế, cải tiến động cơ diesel 1 xylanh sang hoạt động theo nguyên lý cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI). B2017-GHA-07 (2017-2018)
Tối ưu đường nạp động cơ diesel 490QZL lắp trên băng thử tại phòng thí nghiệm A10. T2018-CK-014 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn