Lê Thị Hà

Lê Thị Hà

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Cơ lí thuyết, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0988900572
lethiha@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Le Thi Ha Free Vibration of Prestress Two-Dimensional Imperfect Functionally Graded Nano Beam Partially Resting on Elastic Foundation. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2021)
Le Thi Ha Nguyen Dinh Kien Buntara Sthenly Gan Effect of Intermediate Elastic Support on Vibration of Functionally Graded Euler-Bernoulli Beams Excited by a Moving Point Load. Journal of Asian Architecture and Building Engineering 2 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Thị Hà FREE VIBRATION OF TWO-DIMENSIONAL FUNCTIONALLY GRADED SANDWICH NANO BEAMS. STRUCTURAL - CONSTRUCTION TECHNOLOGY 3/2022(197) (2022)
Lê Thị Hà DYNAMIC BEHAVIOR OF MULTI-SPAN BI-DIRECTIONAL FUNCTIONALLY GRADED BEAMS UNDER A MOVING LOAD. KẾT CẤU - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 2 (2021)
Lê Thị Hà DAO ĐỘNG CỦA DẦM CƠ TÍNH BIẾN THIÊN HAI CHIỀU CÓ LỖ RỖNG VI MÔ CHỊU LỰC DI ĐỘNG. KẾT CẤU - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG quý 2 (2020)
Lê Thị Hà DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA DẦM SANDWICH CÓ LÕI LÀ VẬT LIỆU CƠ TÍNH BIẾN THIÊN HAI CHIỀU. Tạp chí Khoa học GTVT 68 (2019)
Nguyễn Thị Kim Khuê Lê Thị Hà DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA DẦM NANO XỐP CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 2 (tháng 8/2019) (2019)
Lê Thị Hà ỨNG XỬ ĐỘNG CỦA DẦM SANDWICH LÕI TỪ VẬT LIỆU CƠ TÍNH BIẾN THIÊN HAI CHIỀU CHỊU LỰC DI ĐỘNG. KẾT CẤU - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG quý 2/2019 (2019)
Lê Thị Hà PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CỦA DẦM SANDWICH CÓ VỎ LÀ FGM CHỊU LỰC DI ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO. Tạp chí Khoa học GTVT 58 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Thị Hà Free vibration of a bi-directional imperfect functionally graded nanobeams based on nonlocal Timoshenko beam theory . Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI (NACOME2022) (2022)
Le Thi Ha Free Vibration of Prestress Two-Dimensional Imperfect Functionally Graded Nano Beam Partially Resting on Elastic Foundation. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2021)
Le Thi Ha FREE VIBRATION OF A BI-DIRECTIONAL IMPERFECT FUNCTIONALLY GRADED SANDWICH BEAMS . Lecture Notes in Mechanical Engineering (2021)
Lê Thị Hà Dao động tự do của dầm xốp có cơ tính biến thiên hai chiều với các điều kiện biên khác nhau. Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
Lê Thị Huệ Phạm Chí Vĩnh Ngô Văn Trung Lê Thị Hà Ma trận chuyển và hàm Green của bán không gian đàn hồi chịu tác dụng của lực tập trung điều hòa theo thời gian. Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
Le Thi Ha Free vibration of multi- span bi- directional functionally graded beams. THE 6 TH INTERNATIONAL CONFER ENCE ON ENGINEERING MECHANICS AND AUTOMATION (ICEMA 2021) (2021)
Le Thi Ha FREE VIBRATION OF A BI-DIRECTIONAL IMPERFECT FUNCTIONALLY GRADED SANDWICH BEAMS. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN MECHANICS AND APPLICATIONS ICOMMA 2020 December 02 - 04, Ho Chi Minh City, Vietnam (2020)
Le Thi Ha FREE VIBRATION OF PRESTRESS TWO-DIMENTIONAL IMPERFECT FUNCTIONALLY GRADED NANO BEAM PARTIALLY RESTING ON ELASTIC FOUNDATION. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN MECHANICS AND APPLICATIONS ICOMMA 2020 December 02 - 04, Ho Chi Minh City, Vietnam (2020)
Le Thi Ha Dynamic behavior of a bidirectional functionally graded sandwich beam underof a moving load based on a high-order shear deformation theory. The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 5) (2019)
Lê Thị Hà Nguyễn Đình Kiên Bùi Thị Thu Hoài Free and forced vibration of functionally graded sandwich beams excited by moving harmonic loads based on the third-order shear deformation theory. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X (2017)
Le Thi Ha Vibration analysis of FG sandwich beams subject to a moving load by using a new higher-order shear deformation theory. ICEMA 4 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lê Thị Hà Vũ Thị An Ninh Nguyễn Thị Kim Khuê Phạm Thị Ba Liên Nguyễn Thị Hương Giang Bài tập Cơ học lý thuyết. Nhà xuất bản Giao thông vận tải 4 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phân tích dao động tự do của dầm sandwich đa nhịp có cơ tính biến thiên hai chiều. T2023-CB-005 (2023)
Phân tích dao động tự do của dầm nano sandwich có cơ tính biến thiên hai chiều. T2022-CB-002 (2022)
Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn cho nghiên cứu dao động của dầm cơ tính biến thiên có kích thước nano và lỗ rỗng vi mô.. T2019-CB-011 (2019-2020)
Nghiên cứu ứng xử động của dầm sandwich lõi FGM (functionally graded material- FGM) có lỗ rỗng chịu tác dụng của lực di động với vận tốc thay đổi.. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn