Nguyễn Quang Vinh

Nguyễn Quang Vinh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Thiết kế máy, Khoa Cơ khí

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Ngoc Hien PGS.TS. Hoang Tien Dung Nguyen Quang Vinh Nguyen Van Cuong Self-adjusting on-line cutting condition for high-speed milling process. Journal of Mechanical Science and Technology 34 (8) (2020)
Park Hong Seok Hoang Tien Dung Nguyen Quang Vinh Tran Ngoc Hien Development of a Smart Cyber-Physical Manufacturing System in the Industry 4.0 Context . Applied Sciences Volume 9, (2019)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Văn Cường Nguyễn Quang Vinh Nghiên cứu ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo điều khiển thích nghi quá trình gia công. Tạp chí cơ khí việt nam Số 12 năm 2020 (2020)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn