Nguyễn Đăng Khoát

Nguyễn Đăng Khoát

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật nhiệt, Khoa Cơ khí

Liên hệ

ndkhoat1979@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đăng Khoát Mô hình tính toán dao động nhiệt độ tường lò quay xi măng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà nội S? 5 t?p 58 83-86 (2022)
Nguyễn Đăng Khoát Phương pháp tính toán bức xạ nhiệt mặt trời qua lớp kính bằng mô hình tương tự nhiệt điện. Tạp chí khoa học và công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà nội Số 3 123-126 (2021)
Nguyễn Đăng Khoát Mô hình toán học xác định biến thiên nhiệt độ bề mặt tường lò quay. Khoa học và công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà nội Tập 56 - Số 1 84 - 86 (2020)
Nguyễn Đăng Khoát Trần Gia Mỹ Mô hình mô phỏng quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng. Năng lượng nhiệt 143 (2018)
Nguyễn Đăng Khoát Trần Gia Mỹ Mô hình truyền nhiệt trong lò quay xi măng có kể đến ảnh hưởng của sự không cân bằng trường nhiệt độ. Tạp chí Năng lượng nhiệt S? 125 (2015)
Nguyễn Đăng Khoát Trần Gia Mỹ Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt không cân bằng từ ngọn lửa than phun trong lò quay xi măng. Tạp chí Năng lượng nhiệt S? 120 (2014)
Nguyễn Đăng Khoát Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt khi vật liệu tiếp xúc với tường lò quay xi măng. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải S? 41 (2013)
Nguyễn Đăng Khoát Trần Gia Mỹ Nghiên cứu xác định tổn thất nhiệt của tường lò quay xi măng ra môi trường xung quanh. Tạp chí Năng lượng nhiệt S? 111 (2013)
Nguyễn Đăng Khoát Xác định chiều dài ngọn lửa than phun trong lò quay xi măng Bút sơn bằng phương pháp Ruhland. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải S? 40 (2012)
Nguyễn Đăng Khoát Khả năng sử dụng nhiệt hiệu quả cho lò luyện thủy tinh tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt (2009)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Đăng Khoát Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện vận hành đến quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng. Hội nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Đăng Khoát Biên soạn bài giảng Truyền nhiệt - Truyền chất. Đại học GTVT 3 (2020)
Nguyễn Mạnh Hùng Trương Minh Thắng Nguyễn Đăng Khoát Trần Văn Bẩy Giáo trình Bơm, quạt, máy nén. 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện vận hành đến quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng. T2018-CK-012 (2018)
Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt trong lò quay đốt than sản xuất xi măng tại Việt Nam. T2012 – CK – 40 (2012)
Khảo sát trạng thái nhiệt tấm bê tông xi măng dưới tác động của thay đổi thời tiết bằng phương pháp phần tử hữu hạn. T2009 – CK – 49 (2009)
Nghiên cứu trạng thái nhiệt ẩm tường buồng lạnh. T2005 - CK - 53 (2005-2006)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn