Nguyễn Trường Giang

Nguyễn Trường Giang

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Vật lý, Khoa Khoa học Cơ bản
  • Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn - Vật lý

Liên hệ

giang8279@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Ngo Ngoc Ha Pham The Kien Nguyen Truong Giang Nguyen Duc Dung Nguyen Thi Ngoc Lam Le Thanh Cong N-type silicon nanowires prepared by silver metal-assisted chemical etching: Fabrication and optical properties. Materials Science in Semiconductor Processing 90 (2018)
Nguyen Duc Dung Nguyen Truong Giang Tom Gregorkiewicz Tran Ngoc Khiem Ngo Ngoc Ha Spectral probing of carrier traps in Si-Ge alloy nanocrystals. physica status solidi RRL 201600304 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Trường Giang Nguyễn Quỳnh Nga Square-surface nanostructured tungsten oxide for a highly selective NO2 gas sensing electrode in a YSZ mixed-potential sensor. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering Vol 64 No 1 (2022) (2022)
Nguyễn Trường Giang DETERMINATION OF ELECTROACTIVE SURFACE AREA OF NANO POROUS SILICON ELECTRODE BY CYCLIC VOLTAMMETRY. TNU Journal of Science and Technology 227(16): 158 - 164 (2022)
Hồ Trường Giang Phạm Đình Tuân Trần Văn Bình Nguyễn Ngọc Toàn Lê Ngọc Thành Vinh Đỗ Thanh Trung Giang Hồng Thái Phạm Quang Ngân Nguyễn Ngọc Khải Nguyễn Trường Giang Đỗ Thị Anh Thư Hoàng Thị Hiến CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH KHÍ ỨNG DỤNG NÂNG CAO HIỆU SUẤT CHÁY NHIÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT XIMĂNG. Năng lượng nhiệt 154 (2020)
Giang Hồng Thái Nguyễn Trường Giang Nguyễn Xuân Tuyên Phạm Đình Tuân Nguyễn Ngọc Khải PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ KHÍ CO2 VỚI CẤU HÌNH CẢM BIẾN HẤP THỤ HỒNG NGOẠI KHÔNG TÁN SẮC (NDIR) SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI FOURIER NHANH (FFT). Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Trường Giang Giang Hồng Thái Nguyễn Xuân Tuyên Phạm Đình Tuân Nguyễn Ngọc Khải PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ KHÍ CO2 VỚI CẤU HÌNH CẢM BIẾN HẤP THỤ HỒNG NGOẠI KHÔNG TÁN SẮC (NDIR) SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI FOURIER NHANH (FFT). Tạp chí Khoa học giao thông vận tải số đặc biệt 11/2018 (2018)
Nguyễn Trường Giang Trần Văn Quảng Ngô Ngọc Hà Tuning the electronic structure of Si1-xGex alloys. VNU Journal of Science 4 (2016)
Lê Thành Công Nguyễn Trường Giang Trần Văn Quảng Nguyễn Đức Dũng Ngô Ngọc Hà SỬ DỤNG LÝ THUYẾT PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH TINH THỂ NANO HỢP KIM Si-Ge. Tạp chí khoa học và công nghệ 126

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Trường Giang Trần Việt Nga Mai Đức Dũng Synthesis of graphene oxide/magnetite nanohybrid in the one-step process. International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (2022)
Ngô Ngọc Hà Nguyễn Trường Giang Hồ Trường Giang Giang Hồng Thái Nguyen Quoc Cuong Dao Huy Cuong Effective surface area of the Si nanowires prepared by metal-assisted chemical etching method. The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (2022)
Nguyễn Trường Giang Nguyễn Ngọc Khải Nguyễn Thị Hòa Phạm Đình Tuân Hồ Trường Giang Hồ Sỹ Hiếu TÌNH TRẠNG PIN LƯU TRỮ (LiFePO4) SỬ DỤNG TRONG ĐÈN BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Giang Hồng Thái Nguyễn Trường Giang Phạm Quang Ngân Phạm Đình Tuân Nguyễn Ngọc Khải Hoàng Thị Hiến Hồ Trường Giang Đỗ Thị Thu Đỗ Thị Anh Thư CẢM BIẾN ĐIỆN HÓA HOẠT ĐỘNG NHIỆT ĐỘ CAO SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC NiO CHO NHẠY KHÍ NO2. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Ngô Ngọc Hà Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Trường Giang Phạm Thành Huy Lê Thành Công Trần Thị Thùy Dương Chế tạo và khảo sát tính chất quang của vật liệu nano tinh thể Si1-xGex pha tạp Er3+. Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (2019)
Nguyễn Trường Giang Ngô Ngọc Hà Lê Thành Công Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Thị Ngọc Lâm Sự phát quang của dây nano Si chế tạo bằng phương pháp ăn mòn hóa học có sự trợ giúp của kim loại Ag-MACE. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (2019)
Nguyễn Minh Phượng Nguyễn Trường Giang Trần Văn Quảng Xấp xỉ mật độ địa phương trong nghiên cứu tinh thể Si-Ge. Hội Thảo Khoa KHCB (2018)
Nguyen Truong Giang Controlling of the diameter and density of silicon nanowires prepared by silver metal-assisted chemical etching. The 12th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS2017) (2017)
Nguyen Truong Giang Raman scattering of the Si1-xGex alloy nanocrystals and phonon density of states. ICAMN 2016 (2016)
Nguyen Truong Giang Synthesis and optical properties of Si nanowires. ICAMN 2016 (2016)
Nguyễn Trường Giang Trần Văn Quảng Ngô Ngọc Hà Điều chỉnh cấu trúc vùng điện tử của hợp kim nano Si1-xGex. Hội nghị khoa học khoa vật lý, ĐHQGHN (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU SILIC XỐP CẤU TRÚC NANO NHẰM ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ CHẤT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP. T2022-CB-001 (2022)
Nghiên cứu chế tạo tấm nano-oxit WO3 cho điện cực nhạy khí NO2 trong cảm biến điện hóa hoạt động nhiệt độ cao. T2020-CB-002 (2020-2021)
Sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu tác động của thay thế nguyên tố và nén tinh thể lên cấu trúc vùng và tính chất nhiệt điện của một số bán dẫn điển hình và nghiên cứu tính chất từ của một số màng mỏng trong điện trường ngoài. 103.01-2015.11 (2016-2018)
Nghiên cứu chế tạo linh kiện cảm biến đo khí CO2 dựa trên nguyên lý hấp thụ hồng ngoại. T2018-CB-011 (2018)
Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật lý của vật liệu nano tinh thể Si1-xGex trên nền vật liệu vùng cấm để ứng dụng trong nghiên cứu hiệu ứng nhân hạt tải điện nhằm nâng câo hiệu suất pin mặt trời. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn