Phạm Thị Bích Hạnh

Phạm Thị Bích Hạnh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

ptbhanh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thị Bích Hạnh LANGUAGE LEARNING STRATEGIES USED BY A GOOD LANGUAGE LEARNER: A CASE STUDY AT UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS. NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG - LANGUAGE AND LIFE (TẠP CHÍ CỦA HỘI NGÔN NGỮ HỌC VIỆT NAM - JOURNAL OF LINGUISTIC SOCIETY OF VIETNAM) 5B (312) - 2021 107-117 (2021)
Phạm Thị Bích Hạnh Đào tạo Tiếng Anh chuyên ngành cho kỹ sư xây dựng công trình giao thông: Vấn đề và giải pháp. Tạp chí Giao thông Vận tải Ð?c bi?t (2015)
Phạm Thị Bích Hạnh Thiết kế các hoạt động giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên khoa Công trình dựa trên các video clip. Tạp chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải S? 49 - Tháng 12/2015 145 (2015)
Phạm Thị Bích Hạnh Một số cách thức và hoạt động nhằm khuyến khích sinh viên nói tiếng Anh trong giờ học. Tạp chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải S? 44 - Tháng 12/2013 172 (2013)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Thị Bích Hạnh NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG WIX ĐỂ TẠO HỒ SƠ ĐIỆN TỬ (E-PORTFOLIO) TRONG DẠY HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 Tháng 6/2020 167-178 (2020)
Bùi Thị Thanh Vân Phạm Thị Bích Hạnh Nâng cao chất lượng học tiếng Anh thông qua việc xây dựng các cộng đồng học ngoại ngữ tại trường Đại học Giao thông Vận tải.. Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Hoàng Thị Minh Phúc Phạm Thị Bích Hạnh Bùi Thị Thanh Vân Võ Thị Hồng Hà Tiếng Anh chuyên ngành Công trình. ĐHGTVT 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ảnh hưởng của các đặc điểm cá nhân đối với việc học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải. T2021-CB-001 (2021)
Nghiên cứu xây dựng các mô hình cộng đồng học tiếng Anh trong trường Đại học Giao thông Vận tải góp phần đáp ứng chuẩn đầu ra B1 theo khung năng lực Châu Âu. (2017)
Nghiên cứu chương trình giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên khoa Công trình trường ĐH GTVT và đề xuất biện pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng. (2014-2015)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn