Lê Thị Việt Hà

Lê Thị Việt Hà

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Thủy lực - Thủy văn, Khoa Công trình

Liên hệ

ltvha@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Thị Việt Hà TƯƠNG QUAN CHIỀU SÂU VÀ CHIỀU DÀI NƯỚC NHẢY HOÀN CHỈNH TRONG LÒNG DẪN PHI LĂNG TRỤ MỞ RỘNG DẦN. Người xây dựng (2022)
Lê Thị Việt Hà Tác động của biến đổi khí hậu đến công trình giao thông và biện pháp thích ứng. Người xây dựng 341&342 (2020)
Lê Thị Việt Hà Phân tích tổ hợp dòng chảy mùa kiệt trên lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học GTVT 62 (2018)
Lê Thị Việt Hà Trần Thu Phương Tổ hợp lũ trên lưu vực sông Cả thuộc tỉnh Nghệ An- Hà Tĩnh. Biển và bờ 2 (2017)
Lê Thị Việt Hà Trần Thu Phương Hình dạng lũ trên lưu vực sông Cả tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Thị Việt Hà Đặc trưng hình học của nước nhảy hoàn chỉnh trên lòng dẫn đáy bằng phi lăng trụ mở rộng dần mặt cắt ngang hình chữ nhật. Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 23 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Mai Quang Huy Lê Thị Việt Hà Trần Thu Phương Đặng Thu Thủy Phạm Thị Thảo Thủy lực. Giao thông vận tải 4 (2020)
Lê Thị Việt Hà Trần Thu Phương Thủy Lực Cơ Sở - Tóm tắt lý thuyết và Bài tập. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp 4 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIẢM NĂNG LƯỢNG DÒNG CHẢY BẰNG MỐ NHÁM GIA CƯỜNG BÊN TRONG CỐNG DỐC. DT214003 (2021-2022)
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP MÔN THỦY LỰC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI. T2022-CT-016 (2022)
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DỰ BÁO SƯƠNG MÙ CHO KHU VỰC SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI - HÀ NỘI. T2020-CT-002 (2020-2021)
Nghiên cứu xác định hệ số phân bố lưu tốc trong máng tràn bên. T2021-CT-026 (2021)
Nghiên cứu đề xuất hệ thống cảnh báo lũ sớm và chỉ số giới hạn an toàn cho người đi bộ qua đường tràn ngập lũ khu vực miền núi tỉnh Nghệ An. T2021-CT-027 (2021)
Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và xã hội để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA 02NV (2018-2019)
Nghiên cứu đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của sông Vinh khi thực hiện dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 0111/2019/HĐ-KHCN (2019)
Nghiên cứu ứng dụng mô hình mạng neuron nhân tạo dự báo dòng chảy mùa kiệt phục vụ công tác điều hành hồ chứa trên lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế. T2018-CT-042 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn