Nguyễn Thạch Bích

Nguyễn Thạch Bích

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

thachbich206@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Phuong Duy Nguyen Thach Bich Numerical analysis of ground surface settlement due to volume loss during the tunnel construction by TBM. Tạp chí giao thông vận tải số đặc biệt tháng 11/2016 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thạch Bích Nguyễn Phương Duy Nguyễn Ngọc Thanh Hệ số mất mát thể tích gây ra do thi công đường hầm bằng công nghệ TBM cân bằng áp lực đất, kết quả quan trắc và phân tích số bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Giao Thông Vận Tải 11/2021 (2021)
Nguyễn Phương Duy Nguyễn Thạch Bích Nguyễn Ngọc Thanh Đánh giá khả năng chịu tải của cọc micropile cho các ứng dụng móng cầu dân sinh vùn sâu, vùng xa. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Tháng 11/2019 (2019)
Nguyễn Thạch Bích Nguyễn Phương Duy ThS. Lê Thành Lê Nghiên cứu tác động tương hỗ của các dạng móng nông trên mặt đất đến lún bề mặt do thi công hầm metro bằng TBM. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Thang 12/2019 (2019)
Nguyễn Phương Duy Nguyễn Thạch Bích Ground movement analysis during the construction by numerical method ò the Opera House underground station, Ho Chi Minh city. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Số đặc biệt (2018)
Nguyễn Phương Duy Nguyễn Thạch Bích Thạc sỹ. Lê Thành Lê Nghiên cứu ảnh hưởng thi công nhà ga metro đến lún bề mặt. Tạp chí Giao Thông Vận Tải 9-2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Thach Bich Nguyen Phuong Duy Numerical Analysis of the Influence of Shield - Gap Pressure on the Volume Loss and Surface Settlement of the TBM Tunneling. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyen Thach Bich Nguyen Phuong Duy Numerical analysis of the influence of shield-gap pressure on the volume loss and surface settlement of the TBM tunneling. The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Nguyen Thach Bich Nguyen Phuong Duy Kiểm soát lún và tác động tương tác đất nền - công trình gây ra trong thi công metro ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Grand Paris Express Metro - High Speed Railway Lines - Smart Cities (2018)
Ho Xuan Nam Nguyen Thach Bich Analysis of factors affecting the surface subsidence due to shield tunnel construction. International conference sustainability civil engineering

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực và phương pháp bơm vữa sau khiên đến hệ số mất thể tích và biến dạng lún mặt đất khi thi công hầm bằng tổ hợp khiên đào TBM. T2021-CT-021 (2021)
Nghiên cứu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục vùng sâu vùng xa khu vực phía Bắc. 07 (2018-2020)
Nghiên cứu tác động tương hỗ giữa thi công metro đến chuyển vị móng cọc trên mặt đất. T2019-CT-006 (2019-2020)
Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên soạn nội dung giảng dạy về an toàn vệ sinh lao động cho nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông trong các trường Đại học. B2018-GHA-01ATLĐ (2017-2019)
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và tổng hợp nhu cầu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại các tỉnh vùng sâu vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-01NV (2018-2019)
Nghiên cứu ứng xử dài hạn của gối cầu cao su cốt bản thép cho dầm liên tục (đúc hẫng). DT184064 (2018-2019)
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kết cấu nền móng với các loại cầu dân sinh phục vụ giáo dục phù hợp điều kiện ở vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-05NV (2018-2019)
Nghiên cứu ứng dụng và tiến hành thử nghiệm hệ thống thiết bị đồng bộ trong công tác kiểm định cầu. 474/QĐ-BXD (2017-2018)
Nghiên cứu ứng xử và nguy cơ phá hoại của các công trình xây dựng trên mặt đất dưới ảnh hưởng thi công của các tuyến hầm bằng tổ hợp TBM có xét đến tác động tương hỗ giữa công trình và các kết cấu trên mặt đất. (2017)
Nghiên cứu ảnh hưởng lún bề mặt đến các công trình xây dựng xung quanh khu vực xây dựng nhà Ga Metro trên tuyến Bến Thành- Suối Tiên,TP Hồ Chí Minh. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn