Trịnh Thị Hương

Trịnh Thị Hương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Điều khiển và tự động hóa giao thông, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

trinhhuongthuy@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Do Viet Ha Trinh Thi Huong Nguyen Thanh Hai Performance Investigation of High-Speed Train OFDM Systems under the Geometry-Based Channel Model. International Journal of Electronics and Telecommunications Vol. 67, No. 3 (2021)
vu van yem Trinh Thi Huong ICI Mitigation by Estimation of Double Carrier Frequency Offsets in High-Speed-Railway Communication Systems for Smart Cities. Mobile Networks and Applications 6 (2018)
Do Viet Ha Nguyen Thanh Hai Trinh Thi Huong Performance Investigation of High-Speed TrainOFDM Systems under the Geometry-Based ChannelModel. International Journal of Electronics and Telecommunications

Bài báo quốc tế khác

Do Viet Ha Lam Thanh Tu Trinh Thi Huong Trinh Van Chien Performance and Optimization of Outage Probability in CBTC Systems. International Journal of Electrical and Electronic Engineering and Telecommunications Vol. 10, No. 6 (2021)
Trinh Thi Huong Vu Van Yem ICI Mitigation by Estimation of Double Carrier Frequency Offsets in High-Speed-Railway Communication Systems for Smart Cities. Mobile Networks and Applications 118 (2018)
Vu Van Yem Nguyen Manh Dat Nguyen Duy Viet Trinh Thi Huong To Thi Thao Compensating Doppler Frequency Shift of High Speed Rail Communications. International journal of Applied Engineering Research 17 (2018)
Trinh Thi Huong Novel Method Using CP for Estimation and Compensation of CFO in HSR Communications. European Journal of Electrical and Computer Engineering Y (2018)
Nguyen Duy Viet Trinh Thi Huong Vu Van Yem ELIMINATING DOPPLER SHIFT IN HIGH SPEED RAIL COMMUNICATIONS. Far east journal of Electronics and Communications ISSN: 0973-7006 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Duy Việt Trịnh Thị Hương Truy nhập vô tuyến băng rộng trong đường sắt tốc độ cao. Thông tin truyền thông Kỳ 1 (7.2017) (2017)
Nguyễn Duy Việt Trịnh Quang Khải Trịnh Thị Hương Truy nhập vô tuyến băng rộng trong đường sắt tốc độ cao. Tạp chí Thông tin và Truyền thông kỳ 1 tháng 7/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trinh Thi Huong Doppler Frequency compensation Basing the velocity of high speed train railway. ATC 2019 (2019)
Nguyen Canh Minh Nguyen Duy Viet Trinh Thi Huong ICI Mitigation by Estimation of Double Carrier Frequency Offsets in High-Speed-Railway Communication Systems for Smart Cities. Proceedings of 3rd EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng và đề xuất xây dựng kiến trúc giao thông thông minh (ITS) cho các đô thị lớn ở Việt Nam. CT.2019.05.01 (2019-2021)
nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống IoT tự động quan trắc và cảnh báo các thông số môi trường nước ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Kiên giang. 47/hd-skhkg (2019-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục việt nam. KHGD/16-20 (2017-2020)
Nguyên cứu thuật toán xử lý tín hiệu trong hệ thống thông tin vô tuyến đường sắt tốc độ cao. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn