Trần Quang Chí

Trần Quang Chí

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Bộ môn Giáo dục thể chất

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Quang Chí Công tác giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải: Thực trạng và giải pháp.. Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 607 (2022)
Trần Quang Chí Công tác giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải: Thực trạng và Giải pháp. Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 607 (2002)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Quang Chi REALITY ASSESSMENT OF PHYSICAL TRAINING AND SPORT MOVEMENT OF STUDENTS IN THE UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS. Sports in the context of the industrial revolution 4.0 (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Tiến Dũng Trần Quang Chí Đặng Thị Yên Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo trình Giáo dục thể chất - tái bản lần thứ 6 . Giao thông vận tải 4 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn