Nguyễn Đức Dũng

Nguyễn Đức Dũng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

nguyenducdung@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Duy Tiến Thái Khắc Chiến Nghiên cứu ảnh hưởng của bột đá đến các đặc trưng cơ học của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền trong xây dựng cầu. Tạp chí Khoa học GTVT số 73.2 (2022)
Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Duy Tiến Thái Khắc Chiến Ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn đến co ngót của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền trong xây dựng cầu. Tạp chí Khoa học GTVT số 73.3 (2022)
Đỗ Anh Tú Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Văn Hậu KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU DAO ĐỘNG NGANG CẦU DẦM THÉP TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Văn Hậu Ngô Văn Minh Nghiên cứu tác động của xe tải nặng đến các hư hỏng trên bản mặt cầu dầm hộp và đề xuất giải pháp trong thiết kế và sửa chữa. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 12 năm 2017 (2017)
Nguyễn Duy Tiến Thái Khắc Chiến Nguyễn Đức Dũng Nghiên cứu tính toán thành phần hạt mịn cho bê tông có sử dụng cát mịn phối trộn đá xay trong xây dựng cầu. Cầu Đường Việt Nam 1+2/2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Văn Hậu Đỗ Anh Tú Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Đắc Đức Hoàng Việt Hải Cơ sở kỹ thuật xây dựng cầu đường. NXB GTVT 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đặc trưng biến dạng co ngót của bê tông có sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền. T2021-CT-008 (2021)
Nghiên cứu thiết kế thành phần hạt mịn cho bê tông có sử dụng cát mịn phối trộn đá xay trong xây dựng cầu. T2019-CT-004 (2019-2020)
Nghiên cứu thiết kế thành phần hạt mịn cho bê tông có sử dụng cát mịn trộn đá xay trong xây dựng cầu. T2019-CT004 (2020)
Nghiên cứu ứng xử dài hạn của gối cầu cao su cốt bản thép cho dầm liên tục (đúc hẫng). DT184064 (2018-2019)
Nghiên cứu đặc tính co ngót của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu.. T2018-CT-041 (2018)
Phân tích sự làm việc và xây dựng mô hình dự báo tuổi thọ của gối cao su cốt bản thép sử dụng trong công trình cầu. T2018-CT-040 (2018)
Nghiên cứu tác động của xe tải nặng dẫn đến các hư hỏng trên bản mặt cầu dầm hộp và đề xuất giải pháp trong thiết kế và sửa chữa. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn