Lê Quang Hưng

Lê Quang Hưng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường sắt, Khoa Công trình

Liên hệ

hunglq_ds@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Trung:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trương Trọng Vương Lê Quang Hưng Phân tích ảnh hưởng của phổ đường ray không phẳng thuận đến đặc tính động lực của đường sắt tốc độ cao. Giao thông vận tải Số tháng 10 năm 2021 (2021)
Lê Quang Hưng Trương Trọng Vương Tìm hiểu một số nguyên nhân phát sinh bệnh hại thường gặp của ghi giao cắt đường sắt đô thị. Giao thông vận tải Số tháng 11 năm 2021 (2021)
Lê Quang Hưng Phạm Thị Loan Đánh giá khả năng sử dụng phần mềm Slope/W trong kiểm toán ổn định tường chân sử dụng móng cọc. Cầu đường Việt Nam số 6 năm 2018
Lê Quang Hưng Đánh giá khả năng sử dụng phần mềm Plaxis trong phân tích ổn định nền đường sắt. Giao thông vận tải Số tháng 7 năm 2018
Lê Quang Hưng Rung động lan truyền từ hệ thống đường sắt đô thị - Nhân tố hình thành , những ảnh hưởng của nó đến môi trường và một số giải pháp giảm thiểu. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 7/2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Quang Hưng Trương Trọng Vương Phân tích điều kiện an toàn của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông thông qua một số chỉ tiêu động lực học. Công nghệ mới trong xây dựng và kiểm tra chất lượng dự án xây dựng đường sắt đô thị tại Việt Nam (2022)
Lê Quang Hưng Trương Trọng Vương Trần Quốc Đoàn Mai Minh Việt Đánh giá trạng thái làm việc kết cấu đường sắt bằng thiết bị đo động nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu. Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam năm 2021 (2021)
Lê Quang Hưng Hiện trạng giao cắt đường sắt và đường bộ- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao an toàn giao thông tại vị trí giao cắt. Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam năm 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Văn Ký Lê Quang Hưng Phạm Thị Loan Nền đường sắt. Giao thông vận tải 2 (2022)
Lê Quang Hưng Trương Trọng Vương Phân tích điều kiện an toàn của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông thông qua một số chỉ tiêu động lực học.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Ứng dụng đường sắt - Đường sắt đô thị - Tiêu chuẩn nghiệm thu kết cấu tầng trên đường sắt. TC 2240 (2021-2023)
“Ứng dụng đường sắt - Đường sắt đô thị - Tiêu chuẩn nghiệm thu kết cấu tầng trên đường sắt” . TC 2240 (2022-2023)
Nghiên cứu thực nghiệm, đánh giá chất lượng kết cấu tầng trên đường sắt và đề xuất dự thảo kiểm định trạng thái động kết cấu tầng trên cho đường sắt Việt Nam. DT214036 (2021-2022)
NGHIÊN CỨU TUỔI THỌ MỎI CỦA TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC TRÊN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ VIỆT NAM. (2019-2020)
Nghiên cứu một số đặc tính dao động của kết cấu tầng trên đường sắt dưới tác dụng của hoạt tải đoàn tàu. T2019-CT-015 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THỰC TẾ CỦA NỀN ĐƯỜNG SẮT ĐANG KHAI THÁC Ở VIỆT NAM, ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM CHO TUYẾN ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI - LẠNG SƠN. DT183014 (2018-2019)
Đánh giá các loại phụ kiện trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bằng mô hình động lực học. T2018-CT-012 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn