Trần Văn Bẩy

Trần Văn Bẩy

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật nhiệt, Khoa Cơ khí

Liên hệ

tvbaydhgt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Ts Nguyen Hong Nam Tran Van Bay Toshiki Tsubota Mai Thi Nga Vu Thi Thu Ha Khuong Duy Anh Joel Blin Laurent Van De Steene Kinetic and structural changes during gasification of cashew nut shell char particles. Environmental Progress & Sustainable Energy Volume 40, Issue 3 (2021)
Ts Nguyen Hong Nam Phuong L.T. Nguyen Tran Van Bay Zero-waste biomass gasification: Use of residues after gasification of bagasse pellets as CO2 adsorbents. Thermal Science and Engineering Progress 26 (2021)
Tran Van Bay Nguyen Hong Nam Cao Thi Anh Ngoc Investigation on gasification of coffee husk in CO2, H2O, and mixed atmospheres. Vietnam Journal of Chemistry 59(6) (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Văn Bẩy T.S Lê Đức Dũng KHÍ HÓA HỖN HỢP THAN VÀ SINH KHỐI: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ TỶ LỆ TRỘN ĐẾN SỰ CHUYỂN HOÁ SINH KHỐI TRÊN THIẾT BỊ TGA . Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 59 (2B) (2023)
Trần Văn Bẩy Nguyễn Hồng Nam Cao Thị Anh Ngọc KẾT HỢP GIỮA SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ THAN SINH HỌC TỪ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại Học Công nghiệp Hà nội 5 (2021)
Trần Văn Bẩy Tổng quan nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện thí nghiệm đến sản phẩm khí và chuyển đổi tar trong quá trình khí hóa hỗn hợp than và sinh khối. Khoa học và công nghệ , Trường Đại học Công nghiệp Hà nội Tập 56 - Số 1 (2020)
Nguyễn Mạnh Hùng Trần Văn Bẩy Trần Thị Thu Hà Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số hấp thụ đến phân bố nhiệt độ lớp bê tông nhựa asphalt trên mặt cầu bê tông xi măng dạng dầm hộp bằng phương pháp giải tích. Tạp chí Khoa học GTVT 60 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Van Bay CASCADING USE OF AGRICULTURAL RESIDUES: A COMBINATION OF ENERGY AND ACTIVATED CARBON PRODUCTION FROM CASHEW NUT SHELL. International Sustainable Development Conference 2020 (2020)
Tran Van Bay Zero-waste agricultural system for the sugarcane industry. International Sustainable Development Conference 2020 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Mạnh Hùng Trương Minh Thắng Nguyễn Đăng Khoát Trần Văn Bẩy Giáo trình Bơm, quạt, máy nén. 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đặc tính chất thải rắn sau quá trình khí hóa phụ phẩm nông nghiệp và đề xuất các ứng dụng phù hợp. T2021-CK-016 (2021)
Nghiên cứu cơ chế khí hoá hỗn hợp than và sinh khối tại Việt nam. T2019-CK-012 (2019-2020)
Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vi mô bề mặt đến khả năng tiếp nhận bức xạ mặt trời và ứng dụng vào tính toán nhiệt độ bề mặt áo đường tại Việt Nam. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn