Đỗ Xuân Thiệu

Đỗ Xuân Thiệu

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

xuanthieu92@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đỗ Xuân Thiệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHỬ NHIỄU CHO THUẬT TOÁN THÍCH NGHI. Tạp chí Khoa học GTVT 62 (2018)
Đỗ Xuân Thiệu GIẢI THUẬT KHỬ TRÙNG PHỔ TRONG XỬ LÝ TÍN HIỆU. Tạp chí Khoa học GTVT 57 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Văn Hưng Đỗ Xuân Thiệu Nguyễn Thúy Bình Tín hiệu và hệ thống. Đại học giao thông vận tải 2 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tích hợp giám sát, điều khiển và hỗ trợ điều hành tác nghiệp ứng dụng cho trang trại chăn nuôi lợn. 01C-07/04-2013-2 (2013-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn