Vũ Anh Tuấn

Vũ Anh Tuấn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Quy hoạch và QLGTVT, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

vuanhtuan@uct.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vu Anh Tuan PTV Optima Machine Learning Forecast. PTV Optima Machine Learning Forecast (2022)
Vu Anh Tuan Cập nhật kết quả tính toán phát thải KNK các giải pháp E19 và E20. ĐÓNG GÓP DO QUỐC GIA TỰ QUYẾT ĐỊNH CỦA VIỆT NAM Thích ứng biến đổi khí hậu và Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ (2022)
Vu Anh Tuan Application of PTV VISSIM software to support Thu Thiem 4 bridge intersections Design and Optimization. Application of PTV softwares in traffic simulation in Vietnam (2021)
Vu Anh Tuan Cập nhật kết quả tính toán phát thải khí nhà kính các giải pháp E19 và E20. Trình bày kết quả nghiên cứu và tham vấn các bên liên quan về lộ trình triển khai nhiên liệu xăng sinh học cho phương tiện giao thông đường bộ và phát triển xe buýt CNG trong VTCC. (2021)
Vũ Anh Tuấn NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN & HỆ THỐNG CHỈ TIÊU GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG THÔNG MINH CHO CÁC ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM. Đô thị hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam, xu hướng đổi mới và điều kiện phát triển (2019)
Vu Anh Tuan Application of VISSIM in Vietnam. CoREST VI-2018: Hợp tác trong nghiên cứu phát triển GT bền vững (2018)
Vũ Anh Tuấn MiniBus - Thế mạnh và những tác động đến GTĐT. Minibus với đô thị Việt Nam (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Vũ Anh Tuấn Đinh Thị Thanh Bình An Minh Ngọc Lê Thu Huyền Nguyễn Thanh Tú Trần Minh Tú Quản lý và Tổ chức giao thông đô thị. Giao thông vận tải 0 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn