Nguyễn Quang Hiển

Nguyễn Quang Hiển

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Quản lý dự án, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

nqhien.qlda@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Thị Hậu Nguyễn Quang Hiển Hứa Đức Minh Ninh Duy Tuấn Một số giải pháp khắc phục ảnh hưởng đến tiến độ của điều kiện thi công công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong nội đô Hà Nội. Giao thông vận tải 6/2021 (2021)
Nguyễn Quang Hiển Bùi Ngọc Toàn Lê Mạnh Đức Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đánh giá năng lực của kỹ sư giám sát thi công xây dựng công trình giao thông. Tạp chí Giao thông vận tải 3/2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Quang Hiển Quản lý chất lượng xây dựng. Quản lý chất lượng xây dựng (2022)
Nguyễn Quang Hiển Giám sát trong xây dựng. Giám sát trong xây dựng (2022)
Nguyễn Quang Hiển Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác giám sát thi công xây dựng cầu đường bộ tại Miền Bắc Việt Nam. Hội thảo khoa học - công nghệ lần thứ XXI (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Quang Hiển Nguyễn Hoàng Tùng Quản lý chất lượng và giám sát xây dựng. Giao thông vận tải 2
Nguyễn Quang Hiển Quản lý chất lượng xây dựng.
Nguyễn Quang Hiển Giám sát trong xây dựng.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đánh giá năng lực kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông. T2018-CT-010 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn