Hoàng Hải Yến

Hoàng Hải Yến

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đường lối CM của Đảng CSVN, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0913391056
hoangyen8081@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Hải Yến Vận dụng mô hình "Lớp học đảo ngược" giảng dạy học phần lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường Đại học Giao thông Vận tải. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 609 (2022)
Hoàng Hải Yến Một số giải pháp nhằm cân bằng giữa việc học và việc làm thêm của sinh viên Đại học Giao thông Vận tải hiện nay.. Tạp chí Khoa học GTVT 69 (2019)
Hoàng Hải Yến Nâng cao hiệu quả tự học trong quá trình đào tạo theo tín chỉ ở Trường Đại học Giao thông Vận tải. Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 543 (2019)
Hoàng Hải Yến Nguyễn Thị Thu Hằng Chính sách đối ngoại của Đảng thời kỳ 1954-1960. Lao động và công đoàn 640 (2018)
Hoàng Hải Yến Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên, sinh viên hiện nay. Lao động và công đoàn 620 (2017)
Nguyễn Thị Tâm Hoàng Hải Yến Những bước đi đầu tiên trong đổi mới tư duy kinh tế ở Việt Nam (1979-1985). Lao động và công đoàn 616 (2017)
Hoàng Hải Yến Phong trào thi đua yêu nước của thanh niên miền bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và ý nghĩa đối với thanh niên, sinh viên hiện nay. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 52 (2016)
Hoàng Hải Yến Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên trường ĐH GTVT hiện nay . Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 43 (2013)
Hoàng Hải Yến Tính chủ động, sáng tạo của Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 39 (2012)
Hoàng Hải Yến Chất độc màu da cam: Hậu quả hôm nay và mai sau. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 32 (2010)
Hoàng Hải Yến Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa: Thời cơ và thách thức. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 12 (2005)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Hoàng Hải Yến Vai trò của giảng viên đối với việc nâng cao năng lực tự học cho sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải trong học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị ở các Trường Đại học Khối kỹ thuật trong tình hình mớii (2022)
Hoàng Hải Yến Hội nhập văn hóa và vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thế Tấn Hoàng Hải Yến Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Thu Hằng Trương Văn Hiệp Quá trình xây dựng Đảng về tổ chức ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975. Chính trị quốc gia 4 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tự học của sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải trong đào tạo theo học chế tín chỉ.. T2019-ML-005 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn