Phan Thị Hiền

Phan Thị Hiền

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Quản lý dự án, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

Phanhiendhgt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phan Thị Hiền Tổng quan về cơ cấu tổ chức của các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam. Người xây dựng 1&2/2020 (2020)
Phan Thị Hiền Lý luận chung về bộ máy quản lý của Ban QLDA chuyên ngành GTVT cấp tỉnh tại Việt Nam. Kinh tế xây dựng 03/2020 (2020)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Xây dựng mô hình lan truyền hư hại trong vật liệu có bề mặt tiếp xúc không hoàn hảo, ứng dụng để xác định các ứng xử cơ học của bê tông cốt sợi thép phân tán.. B2022-GHA-06 (2022-2023)
Nghiên cứu những ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức đối với tiến độ dự án xây dựng tại Việt Nam nhằm nhằm đề xuất giải pháp hợp lý cơ cấu tổ chức dự án trong quản lý xây dựng. T2019-CT-028 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn