Phạm Hoàng Vương

Phạm Hoàng Vương

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Cơ điện tử, Khoa Cơ khí

Liên hệ

phvuong@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bui Tuan Anh Pham Hoang Vuong Nguyen Trong Thanh Tran Xuan Nam Pham Phu Minh A Numerical Simulation and Design of an Inspection System to Evaluate the Quality of Home Appliance Products. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-19-1968-8_108?fbclid=IwAR0hiGUgOCyo9lBPFIXdGvEKob3rtZ3FBNw7d2lHSmSPKILoJqfs27GiwXI (2022)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Hoàng Vương Ngô Sỹ Đồng Xây dựng bộ điều khiển PD bám quỹ đạo cho Rô bốt song song Delta. cơ khí việt nam số tháng 5/2021 (2021)
Ngô Sỹ Đồng Phạm Hoàng Vương Đánh giá dung sai độ tròn dựa vào thuật toán bình phương bé nhất. cơ khí việt nam tháng 6/2021 (2021)
Phạm Hoàng Vương Ứng dụng mô đun Simcape phân tích động học Robot song song Delta. Tạp chí Cơ khí Việt Nam số tháng 6 (2020)
Phạm Hoàng Vương Nguyễn Trường Giang Ứng dụng mô đun Simcape phân tích mô hình động lực học Rô bốt Exoskeleton. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 12 (2018)
Nguyễn Trường Giang Phạm Hoàng Vương Controller design for high speed deep-skinking edm using programmable logic controller. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 12 (2018)
Phạm Hoàng Vương Chun-Ta Chen Xây dựng và mô phỏng phương trình động lực học rô bốt Exoskeleton. Tạp chí Giao thông Tháng 8/2016

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Tính toán và mô phỏng bài toán động lực học cơ cấu phẳng trên Matlab. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn