Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình

Liên hệ

0912150012
tuyettrinh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Thi Tuyet Trinh Nguyen Van Bac Thai Minh Quan Flexural Strength of Partially Concrete-Filled Steel Tubes Subjected to Lateral Loads by Experimental Testing and Finite Element Modelling. Buildings 13,216 (2023)

Bài báo quốc tế khác

I. Yoshiro Nguyen Thi Tuyet Trinh H. Oki T. Kuzu Evaluation of Bearing Capacity of Steel Rotation Pile. Lecture Notes in Civil Engineering 62 (2019)
Nguyen Thi Tuyet Trinh K. Iwata Key points of Japanese technology to fabricate RC segments for urban railway in Vietnam. Lecture note in Civil Engineering 62 (2019)
Nguyen Thi Tuyet Trinh Ngo Dang Quang Vu Van Hiep Nguyen Huy Cuong EXPERIMENTAL ANALYSIS OF SANDWICH PANELS USING TEXTILE REINFORCED CONCRETE FACES AND LIGHT WEIGHT CONCRETE CORE. Tạp chí 3 trường 8 (2017)
Nguyen Thi Tuyet Trinh Takehiko Himeno A study of bridge bearing design method considering field survey in Vietnamese Bridges. Journal of constructional steel 11/2016

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trịnh Thị Hoa Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng gối liên kết giữa bể chứa chất lỏng với kết cấu nhà cao tầng khi chịu động đất. Giao thông vận tải (2022)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Đào Duy Lâm Nghiên cứu ứng dụng trụ ống thép nhồi bê tông cho công trình cầu trong đô thị. Tạp chí Giao thông vận tải 12-2022 (2022)
ThS. NCS. Nguyễn Long Khánh Nguyễn Thị Tuyết Trinh Dự báo tuổi thọ của kết cấu bê tông cốt thép trong môi trường biển bằng phần mềm Life-365. Giao thông vận tải Tháng 3/2021 (2021)
ThS. NCS. Nguyễn Long Khánh Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nghiên cứu xây dựng phương trình hồi quy giữa cường độ chịu nén, độ thấm ion clo với các thành phần của muội silic bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm Taguchi. Khoa học và công nghệ giao thông 9/2021 (2021)
ThS. NCS. Nguyễn Long Khánh Nguyễn Thị Tuyết Trinh GS.TS Phạm Duy Hữu Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ nước/chất kết dính và hàm lượng muội Silic đến đặc tính của bê tông xi mang trong môi trường biển. Giao thông vận tải 10/2021 (2021)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Thiết kế cầu trong đô thị. Tạp chí xây dựng (2021)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Đào Duy Lâm Thái Minh Quân MÔ PHỎNG ỨNG XỬ CHỊU UỐN THUẦN TÚY CỦA KẾT CẤU ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG. Giao thông vận tải 1+2/2020 (2020)
Trịnh Thị Hoa Nguyễn Tiến Chương Nguyễn Thường Anh Nguyễn Thị Tuyết Trinh Ứng dụng phần mềm Ansys phân tích tương tác của bể chứa nước dưới tác dụng của tải điều hòa có xét đến ảnh hưởng dao động của sóng nước trong bể chứa. Giao thông Vận tải Tháng 08/2020 (2020)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Trần Việt Hùng Trần Minh Long Nghiên cứu ứng dụng kết cấu trụ liền cọc cho công trình cầu đô thị ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông Vận tải Vol. 12, tr. 28-31, 2019 (2019)
ThS. NCS. Nguyễn Long Khánh Nguyễn Đức Thị Thu Định Nguyễn Thị Tuyết Trinh Ảnh hưởng của muội silic đối với đặc tính của bê tông xi măng trong các công trình ở khu vực biển. Giao thông vận tải 10/2019 (2019)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Đào Duy Lâm Mạc Văn Hà Hoàng Long Nghiên cứu thí nghiệm xác định độ bền mỏi của khe co giãn răng lược. Tạp chí GTVT 2/2018 (2018)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nghiên cứu thực nghiệm thép chống ăn mòn cao trong môi trường khí hậu khu vực ven biển. Tạp chí Giao thông Vận tải Số tháng 9/2018 (2018)
Nguyễn Đức Thị Thu Định Nguyễn Thị Tuyết Trinh Mạc Văn Hà Ảnh hưởng của bán kính đường cong nằm tới ứng xử của cầu dầm hộp thép liên hợp. Tạp chí Cầu đường Việt Nam Số tháng 5, 2017 (2017)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Hoàng Long Đánh giá hiện trạng khe co giãn tại một số công trình cầu ở Việt Nam. Giao thông vận tải Tháng 9/2017 (2017)
Đào Duy Lâm Nguyễn Thị Tuyết Trinh LRFD method for Steel Rotation Pile foundation design in Vietnam. Tạp chí Giao thông Vận tải 11/2016 (2016)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nghiên cứu biện pháp chống rơi cầu qua khảo sát hậu quả trận động đất Kumamoto ở Nhật Bản. Tạp chí Giao thông Vận tải 10/2016 (2016)
Đặng Công Minh Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nguyễn Thúy Hằng Đỗ Văn Tài Bước đầu nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học cho công nghệ chống ăn mòn cọc thép trong môi trường Việt Nam. Tạp chí Giao thông Vận tải Số đặc biệt

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Văn Hiệp Nguyễn Thị Tuyết Trinh Phạm Thị Thanh Thủy Vũ Trọng Tiến Nghiên cứu ứng xử của dầm sandwich bằng bê tông cốt lưới dệt và bê tông nhẹ. Hội nghị KHCN lần thứ XXII Đại học GTVT (2020)
Dao Duy Lam Nguyen Thi Tuyet Trinh DESIGN METHOD FOR STEEL ROTATION PILE FOUNDATION IN VIETNAM. International Symposium on Lowland Technology 2018 (2018)
Nguyen Thi Tuyet Trinh Corrosion protection standard for steel pipe piles of Vietnam. Application of advanced steel technology for the railway development of Vietnam (2018)
Nguyen Thi Tuyet Trinh Applicability anh evaluation of construction of the steel rotation pile (SRP) in Vietnam. Application of advanced steel technology for the railway development of Vietnam (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Hoàng Hà Phạm Văn Ký Đào Duy Lâm Nguyễn Thị Tuyết Trinh Hoàng Vũ Biên soạn giáo trình Thiết kế tối ưu. GTVT 2 (2021)
Trần Việt Hùng Nguyễn Thị Tuyết Trinh Cầu hiện đại và chuyên đề. Giao thông vận tải 3 (2017)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Kohka Fukumura Trần Việt Hùng Đào Duy Lâm Nguyễn Thành Trung Yoshiro Ishihama Hitoshi Oki Masataka Tatsuta Thiết kế và ví dụ tính toán theo tiêu chuẩn TCVN 11520:2016 – Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi: Yêu cầu thiết kế. NXB Xây dựng 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng xử liên kết giữa trụ ống thép nhồi bê tông và dầm cầu khung. T2022-KDN-001 (2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Thực hiện Nhiệm vụ NCKH cấp Bộ năm 2021 - Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ còn lại của kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô. DT214001 (2021)
Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 12882-2020 Tiêu chuẩn đánh giá tải trọng khai thác cầu Đường bộ”. TC133329 (2018-2020)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Nghiên cứu xây dựng đề cương Quyển 15 chuyên ngành GTVT thuộc đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Bien soan BKTT. Đề án Biên soạn BKTT quyển 15 (2017-2019)
Nghiên cứu kết cấu móng cọc ống thép liền trụ thi công nhanh cho công trình cầu trong đô thị ở Việt Nam. DT194047 (2019)
Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Cọc vít có cánh đơn ở mũi - Yêu cầu thi công và nghiệm thu. TC1642 (2017-2018)
Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của gỉ cốt thép đến lực dính bám giữa bê tông và cốt thép trong xây dựng công trình giao thông. T2018-CT-026 (2018)
Nghiên cứu giải pháp sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. CTB2014-04-08 (2014-2017)
DỰ ÁN: "PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO MỘT PHẦN TRỰC TUYẾN CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÁP NGỮ VỀ XÂY DỰNG". ()
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và lắp đặt khe co giãn thép kiểu răng lược áp dụng cho công trình cầu trên đường cao tốc ở Việt Nam. B2016-GHA-04 (2016-)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn