Đinh Thị Thanh Bình

Đinh Thị Thanh Bình

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Quy hoạch và QLGTVT, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

dinhthanhbinh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Logistics, vận tải hàng hóa, kho bãi.
Quy hoạch, quản lý giao thông đô thị, Vận tải công cộng

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá
Tiếng Nga: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đinh Thị Thanh Bình CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÔ THỊ – PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM. tháng 6-2022 (2022)
Đinh Thị Thanh Bình Xác định năng lực, kỹ năng ngề nghiệp và giải pháp về CTĐT nhân lực ngành logistics Việt Nam. Giao thông Vận tải tháng 5/2020 (2020)
Đinh Thị Thanh Bình Đề xuất quy trình và công cụ đánh giá tác động giao thông của dự án phát triển đô thị tại Việt Nam. Giao thông vận tải 6.2019 (2019)
Đinh Thị Thanh Bình Nghiên cứu bộ chỉ tiêu và công cụ đánh giá hiệu quả tổ chức giao thông đô thị. tạp chí Giao thông Vận tải tháng 5/2017 (2017)
Đinh Thị Thanh Bình TIÊU CHUẨN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT THÔNG MINH – CÔNG CỤ TÍCH HỢP CÁC DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM. Tạp chí Giao thông Vận tải số đặc biệt Hội nghị ATGT quốc gia năm 2016 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Thi Thao Dinh Thi Thanh Binh Impacts of Last Mile Delivery on Environment in Urban Areas: Hanoi Case Study. Lecture Notes in Civil Engineering, Springer (2021)
Nguyen Thanh Tu An Minh Ngoc Le Thu Huyen Dinh Thi Thanh Binh Impact of congestion charging on traffic and environment in Hanoi: Results from simulation analysis. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Vũ Anh Tuấn Đinh Thị Thanh Bình An Minh Ngọc Lê Thu Huyền Nguyễn Thanh Tú Trần Minh Tú Quản lý và Tổ chức giao thông đô thị. Giao thông vận tải 0 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xác định hệ thống tiêu chí & chỉ tiêu phát triển GTVT theo hướng bền vững áp dụng tại thành phố Hà Nội. T2021-KT-005 (2021)
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành logistics Việt Nam. T2019-KT-015 (2019-2020)
Hiện đại hóa công tác quản lý điều hành vận tải đường sắt Việt Nam. DT154026 (2016-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn