Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Quốc Tuấn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Mạng và HTTT, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

nqtuan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Quốc Tuấn Nghiên cứu một số kỹ thuật phân lớp trong khai phá dữ liệu để dự báo thuê bao rời mạng viễn thông. Tạp chí Giao thông vận tải 9 77-81 (2022)
Nguyễn Quốc Tuấn Trần Minh Hùng Tiếp cận đa tác tử mô phỏng hệ thống chuyển phát của VNPost-Bắc Ninh. Thông tin và truyền thông Số 566(756)--3/2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lại Mạnh Dũng Nguyễn Quốc Tuấn Phát hiện và phân lớp phương tiện giao thông dựa trên mô hình mạng rơ-ron tích chập. Hội nghị KHCN lần thứ XXII (2020)
Lai Manh Dung Nguyen Quoc Tuan A Method for drowsy driver identification based on eye blink detection. Building smart cities in Vietnam (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Quốc Tuấn Bùi Ngọc Dũng Nguyễn Thanh Toàn Nguyễn Thị Hồng Hoa Giáo trình Bảo trì hệ thống. 2 (2022)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo giao thông ứng dụng công nghệ xử lý ảnh. CT.2019.050.03 (2019-2021)
Tiếp cận đa tác tử mô phỏng hệ thống chuyển phát của VNPOST – Bắc Ninh. T2018-CN-001 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn