Trần Thị Thúy

Trần Thị Thúy

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường ôtô và Sân bay, Khoa Công trình

Liên hệ

tranthuydsb@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Huy Khang Trần Thị Thúy Phạm Quang Thông Nguyễn Trọng Hiệp Mô hình tính toán bê tông nhiều lớp trong sửa chữa mặt đường bê tông xi măng. Tạp chí Giao thông vận tải 1+2/2021 (2021)
Trần Thị Thúy NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ Ở VỆT NAM. số 11 (2021)
Phạm Huy Khang Nguyễn Trọng Hiệp Trần Thị Thúy Cấp phối đá dăm gia cố xi măng làm móng đường cấp cao. Những vấn đề về tiêu chuẩn và thực tế thực hiện trên một số dự án xây dựng giao thông ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí kết cấu & công nghệ xây dựng Số 32 năm 2020 (2020)
Trần Thị Thúy Nghiên cứu và lựa chọn mô hình nứt phản ánh trong mặt đường hỗn hợp. Tạp chí Cầu đường 12 (2020)
Phạm Huy Khang Trần Thị Thúy Nguyễn Trọng Hiệp Một số đặc tính vật liệu bê tông polymer DOM 1-17 sửa chữa mặt đường sân bay trong điều kiện vừa khai thác vừa thi công. Tạp chí Giao thông vận tải 12/2020 (2020)
Trần Thị Thúy NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN NỨT PHẢN ÁNH TRONG KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG HỖN HỢP TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Cầu Đường Tháng 8/2019 (2019)
Trần Thị Thúy Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển của nứt phản ánh trong mặt đường hỗn hợp có móng đá gia cố xi măng và các giải pháp hạn chế. Tạp chí Cầu đường Tháng 8 năm 2018 (2018)
Trần Thị Thúy Nghiên cứu sử dụng lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh trong việc hạn chế nứt phản ánh trong kết câu mặt đường hỗn hợp trong điều kiện Việt Nam. Tạp chí Cầu đường Số 11/2017 (2017)
Phạm Huy Khang Trần Thị Thúy Một số vấn đề cần chú ý khi sử dụng móng cứng và nửa cứng trong kết cấu mặt đường ô tô và sân bay ỏ Việt Nam. Tạp chí GTVT Số 06/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Huy Khang Trần Thị Thúy Nguyễn Trọng Hiệp Cấp phối đá dăm gia cố xi măng làm móng đường cấp cao, những vấn đề vê tiêu chuẩn và thực tế thực hiện trên 1 số dự án xây dựng giao thông ở Việt Nam hiện nay.. Về định hướng phát triển hệ thống tiêu chuẩn xây dựng (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thuật toán tự động phát hiện đặc trưng vết nứt mặt đường trên ảnh chụp từ xe khảo sát mặt đường chuyên dụng phục vụ công tác quản lý, bảo trì mặt đường. T2021-CT-009TĐ (2021-2022)
Nghiên cứu đánh giá hư hỏng của nền, móng mặt đường bê tông xi măng tại các cảng hàng không ở Việt Nam bằng công nghệ radar xuyên đất (Georadar). T2021-CT-009 (2021)
Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ đến nứt phản ánh trong kết cấu mặt đường hỗn hợp tại Việt Nam.. T2019-CT-014 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG CỨNG SÂN BAY TRONG ĐIỀU KIỆN VỪA SỬA CHỮA VỪA KHAI THÁC Ở VIỆT NAM. DT204048 (2020)
Đề xuất một số giải pháp hạn chế hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên quốc lộ Việt Nam. B2017-GHA-13 (2017-2018)
Nghiên cứu sử dụng lưới sợi thủy tinh hạn chế nứt phản ánh trong kết cấu mặt đường hỗn hợp trong điều kiện Việt Nam.. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn