Trịnh Thị Hiếu

Trịnh Thị Hiếu

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường ôtô và Sân bay, Khoa Công trình

Liên hệ

trinhhieudsb@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trịnh Thị Hiếu Thực trạng hư hỏng mặt đường bê tông xi măng đường Sân tại các Cảng hàng không ở Việt Nam hiện nay. Tạp trí Cầu đường Việt Nam Số 11-2021 (2021)
Trịnh Thị Hiếu Nghiên cứu một số chỉ tiêu bê tông Polymer đông cứng nhanh trong sửa chữa mặt đường bê tông xi măng đường Sân bay ở Việt Nam. Cầu đường Việt Nam 12-2020 (2020)
Trịnh Thị Hiếu CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG POLYMER ĐÔNG CỨNG NHANH SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG SÂN ĐỖ TẠI SÂN BAY NỘI BÀI. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam Số tháng 7 năm 2019 (2019)
Trịnh Thị Hiếu Thực trạng phát triển và nhu cầu sử dụng bê tông polymer trong sửa chữa mặt đường bê tông xi măng sân bay ở Việt Nam.. Cầu đường Việt Nam Số 9 - 2018 (2018)
Trịnh Thị Hiếu ỨNG DỤNG BÊ TÔNG CỐT LIỆU NHẸ Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY. Tap chí Cầu đường Việt Nam So 8 - 2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu một số chỉ tiêu của bê tông polymer đông cứng nhanh dùng trong sửa chữa mặt đường bê tông xi măng sân bay. T2019-CT-012 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG CỨNG SÂN BAY TRONG ĐIỀU KIỆN VỪA SỬA CHỮA VỪA KHAI THÁC Ở VIỆT NAM. DT204048 (2020)
Ngiên cứu giải pháp xử lý hư hỏng bề mặt mặt đường bê tông xi măng bằng vật liệu bê tông nhẹ Keramzit cường độ cao trong điều kiện Việt Nam. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn