Đoàn Văn Tú

Đoàn Văn Tú

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Máy xây dựng, Khoa Cơ khí

Liên hệ

doantugtvt189@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Thành thạo
Tiếng Anh: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Doan Van Tu Franck Massa Thierry Tison Hakim Naceur Coupling of Homotopy Perturbation Method and Kriging surrogate model for an efficient fuzzy linear buckling analysis: Application to additively manufactured lattice structures. Applied Mathematical Modelling 97 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đoàn Văn Tú PHÂN TÍCH ĐA THAM SỐ MẶT CẮT DẦM CHỦ DẠNG TỔ HỢP CỦA CẦU TRỤC MỘT DẦM. TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM 3/2022 (2022)
Đoàn Văn Tú MÔ HÌNH THAY THẾ CHO PHÂN TÍCH UỐN DỌC TUYẾN TÍNH CỦA KẾT CẤU TRONG MÔ PHỎNG SỐ. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 3 (tháng 4/2020) (2020)
Đoàn Văn Tú ĐỊNH LƯỢNG SAI SỐ VÀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU LƯỚI ĐƯỢC SẢN XUẤT BẰNG CHÙM TIA ĐIỆN TỬ NÓNG CHẢY. Tạp chí Khoa học GTVT 67 (2018)
Bùi Thanh Danh Đoàn Văn Tú ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS APDL TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CỔNG TRỤC LONG MÔN PHỤC VỤ LAO LẮP DẦM BÊ TÔNG KHẨU ĐỘ NHỊP NHỎ TRONG THI CÔNG CẦU DÂN SINH .

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đoàn Văn Tú XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIẢM BẬC CHO PHÂN TÍCH UỐN DỌC TUYẾN TÍNH CỦA KẾT CẤU LƯỚI IN 3D KIM LOẠI. Hội nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp Khoa Cơ Khí (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đề tài cấp Bộ CTB2018-GHA-08NV. CTB2018-GHA-08NV (2018-2020)
Nghiên cứu phương pháp xấp xỉ trong mô phỏng số để phân tích ổn định cho kết cấu kim loại được sản xuất bằng công nghệ in 3D. T2020-CK-001 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn