Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Máy xây dựng, Khoa Cơ khí

Liên hệ

tuan21481@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Anh Tuấn Nghiên cứu, tính toán lựa chọn hợp lý kết cấu khung cảnh quan cho nhà đỗ xe ô tô tự động thông minh ở Việt Nam. Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 6/2022 Số 6/2022 (2022)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Anh Tuấn Nguyễn Quang Minh Xây dựng mô hình lý thuyết tính toán động học cho cánh tay công tác trên máy kıểm tra cầu. Hội nghị Khoa học Giảng viên Khoa Cơ khí và Doanh nghiệp năm 2020 (2020)
Phạm Anh Tuấn Biện pháp kỹ thuật giảm nhẹ khối lượng kết cấu cầu trục và cổng trục. Hội nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Tính toán thiết kế và chế tạo kích thủy lực siêu ngắn để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp cầu yếu ở Việt Nam. T2021-CK-009 (2021)
Đề tài cấp Bộ CTB2018-GHA-08NV. CTB2018-GHA-08NV (2018-2020)
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy đốt nóng và xới trộn mặt đường bê tông nhựa phục vụ công tác duy tu sửa chữa.. T2020-PHII-004TĐ (2020)
Nghiên cứu phương pháp xấp xỉ trong mô phỏng số để phân tích ổn định cho kết cấu kim loại được sản xuất bằng công nghệ in 3D. T2020-CK-001 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn