Phạm Thị Ba Liên

Phạm Thị Ba Liên

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cơ lí thuyết, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0989535691
phamthibalien@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thị Ba Liên Nguyễn Tiến Khiêm RESONANT AND ANTIRESONANT FREQUENTCIES OF MULTIPLE CRACKED BAR. Vietnam Journal of Mechanics online (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Thị Ba Liên Nguyễn Thị Kim Khuê ỔN ĐỊNH CỦA TẤM CƠ TÍNH BIẾN THIÊN CÓ VẾT NỨT Ở CẠNH SỬ DỤNG LÝ THUYẾT PHASE-FIELD. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXIII (2022)
Pham Thi Ba Lien Rayleigh Quotient for Longitudinal Vibration of Multiple Cracked bar and Application. The international conference on Modern Mechanics Applications (2020)
GS TSKH Nguyễn Tiến Khiêm Phạm Thị Ba Liên Phương trình đặc trưng chính xác của dầm Euler-Bernoulli có nhiều vết nứt và ứng dụng. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc (2019)
Phạm Thị Ba Liên Ứng dụng nguyên lý di chuyển khả dĩ cho bài toán cân bằng tĩnh. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lê Thị Hà Vũ Thị An Ninh Nguyễn Thị Kim Khuê Phạm Thị Ba Liên Nguyễn Thị Hương Giang Bài tập Cơ học lý thuyết. Nhà xuất bản Giao thông vận tải 4 (2019)
Phạm Thị Ba Liên Nguyễn Thị Hương Giang Huỳnh Văn Quân Hướng dẫn giải bài tập Cơ học lý thuyết – Phần tĩnh học. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 3 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên dao động tự do của dầm sandwich có cơ tính biến đổi hai chiều với lỗ rỗng vi mô. T2023-CB-003 (2023)
Nghiên cứu tần số phản cộng hưởng trong dầm có vết nứt. T2021-CB-002 (2021)
Nghiên cứu tần số cộng hưởng và phản cộng hưởng trong thanh có vết nứt.. T2019-CB-013 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn