Trần Khắc Dương

Trần Khắc Dương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình

Liên hệ

tkduong@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

- Người đi bộ và mức phục vụ đối với người đi bộ (Pedestrian mode and Pedestrian Level of service)
- Giao thông tiếp cận phổ quát (Universally Accessible Transport System)
- Đánh giá sự hoạt động của hệ thống giao thông công cộng (Transit performance evaluation)
- Khả năng thông qua và chất lượng phục vụ của hệ thống giao thông công cộng (Transit Capacity and Quality of Service)

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

2014-2018
PhD Candidate The School of Civil Engineering and Build Environment (CEBE), Science Engineering Faculty (SEF), Queensland University of Technology (QUT), Australia
Performance evaluation of transit routes
2008-2009
Master Candidate Civil Engineering Faculty (CEF), University of Transport and Communications (UTC), Vietnam
Research on the suitable means of public transport for Hanoi city in 2020

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Tran Khac Duong Performance Evaluation of Bus Routes: A Case Study of Hanoi City. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies 2022 Volume 14 (2022)
Tran Khac Duong NDEA-Based bus route performance measurement_A pilot study. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies Volume 13/2019 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Khắc Dương Đỗ Quốc Cường Đánh giá khả năng thông qua của một trục đường đối với xe buýt: áp dụng cho trục đường Hồ Tùng Mậu-Xuân Thủy tại Hà Nội. Tạp chí Giao thông Vận tải 04/2023 (2023)
Trần Khắc Dương Nghiên cứu đánh giá sự hoạt động của các tuyến xe buýt trong mạng lưới giao thông công cộng tại Hà Nội. Tạp chí Giao thông Vận tải 09/2022 (2022)
Trần Khắc Dương Đỗ Quốc Cường Đánh giá mức phục vụ của môi trường người đi bộ trên một số tuyến phố tại Hà Nội. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải Tháng 04/2021 (2021)
Nguyễn Thanh Hải Trần Khắc Dương ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÔNG QUA CỦA ĐIỂM DỪNG XE BUÝT TRÊN CÁC TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH CỦA HÀ NỘI. Giao thông vận tải 10/2021 (2021)
Đỗ Quốc Cường Trần Khắc Dương CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC GIAO THÔNG XE ĐẠP TRONG ĐÔ THỊ. TẠP CHÍ CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM Số 5 - 2020 (2020)
Đỗ Quốc Cường Trần Khắc Dương ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC PHỤC VỤ CỦA NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC Ở VIỆT NAM. GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁNG 5/2020 (2020)
Trần Khắc Dương Mai Hải Đăng Đánh giá mức phục vụ của xe buýt trong dòng giao thông hỗn hợp tại Hà Nội. Giao Thông Vận Tải Tháng 11/2020 (2020)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Khac Duong Performance Evaluation of Bus Routes: A Case Study of Hanoi City. EASTS 2021 Conference (2021)
Tran Khac Duong Network Data Envelopment Analysis (NDEA)-Based Bus Route Performance Measurement: A Pilot Study. EASTS 2019 Conference (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Chu Tiến Dũng Trần Khắc Dương HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH. 2 (2022)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đánh giá sự hoạt động của các tuyến xe buýt trong mạng lưới giao thông công cộng tại Hà Nội. T2022-CT-012 (2022)
Nghiên cứu đánh giá khả năng thông qua của các bến xe buýt trên các tuyến phố chính tại Hà Nội. T2021-CT-005 (2021)
Nghiên cứu đánh giá mức độ phục vụ của hệ thống xe buýt trong dòng xe hỗn hợp trên các tuyến phố chính tại Hà Nội. T2020-CT-003 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn