Đỗ Vương Vinh

Đỗ Vương Vinh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình

Liên hệ

dovuongvinh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Bê tông nhựa; công nghệ xây dựng đường ô tô; quản lý khai thác và bảo trì đường ô tô

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Quang Tuấn Trần Thị Cẩm Hà Đỗ Vương Vinh Bùi Ngọc Dũng Xác định hàm lượng nhựa và độ rỗng dư của bê tông asphalt bằng phương pháp phân tích ảnh chụp mặt cắt. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Số 3 (04/2022) (2022)
Đỗ Vương Vinh Trần Thị Kim Đăng Hàm lượng cốt liệu thô tạo khung chịu lực và ảnh hưởng của nó đến khả năng chống biến dạng không hồi phục của hỗn hợp bê tông nhựa chặt. Giao thông vận tải Tháng 1+2 năm 2021 (2021)
Đỗ Vương Vinh PGS.TS Nguyễn Hữu Trí Cấu trúc của hỗn hợp bê tông nhựa và khả năng chống biến dạng không hồi phục. Giao thông vận tải Tháng 3 năm 2021 (2021)
Trần Thị Kim Đăng Đỗ Vương Vinh Khả năng chống biến dạng không hồi phục của hỗn hợp bê tông nhựa chặt có cấp phối cốt liệu thiết kế theo phương pháp Bailey. Giao thông vận tải Tháng 6/2020 (2020)
Đỗ Vương Vinh Nghiên cứu các phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa chặt có xét đến việc hình thành bộ khung chịu lực từ cốt liệu thô. Giao thông vận tải tháng 3 năm 2019 (2019)
Trần Thị Kim Đăng Đỗ Vương Vinh Ảnh hưởng của cốt liệu mịn và bột khoáng đến cường độ kéo uốn của thành phần vữa nhựa trong hỗn hợp bê tông nhựa nóng. Giao thông Vận tải Tháng 11/2016 (2016)
Đỗ Quốc Cường Đỗ Vương Vinh Nghiên cứu đề xuất vị trí cắm biển báo nguy hiểm trên đường ô tô. Giao thông vận tải tháng 6 nam 2013 (2013)
Trần Thị Kim Đăng Đỗ Vương Vinh Xây dựng ma trận xuống cấp của mặt đường sử dụng một số chỉ tiêu đánh giá đặc trưng khai thác của mặt đường. Khoa học Giao thông vận tải S? 42 Tháng 06 nam 2013 (2013)
Trần Thị Kim Đăng Đỗ Vương Vinh Khảo sát ảnh hưởng của cỡ hạt và thành phần cỡ hạt cốt liệu đến một số chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của bê tông asphalt rải nóng. Giao thông vận tải Tháng 10 nam 2010 (2010)
Nguyễn Hữu Dũng Đỗ Vương Vinh Khả năng thông hành và mức phục vụ của nút giao thông vòng xuyến” bài báo khoa học, tạp chí Cầu Đường Việt Nam. Cầu Đường Việt Nam Tháng 03 nam 2010 (2010)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Do Vuong Vinh Tran Thi Kim Dang Effects of fillers and fine aggregates on the shear strength of fine aggregate matrix in hot mix asphalt. 12th International Conference of Eastern Asia Society For Transportation Studies (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Thị Kim Đăng Đỗ Vương Vinh Nguyễn Minh Nhật Trần Thị Thu Hà Vũ Đình Hiền Khai thác và bải trì đường ô tô. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 2 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ để ổn định và giảm thiểu sa bồi luồng tàu qua các cửa sông Hậu. CT.2022.01.GHA.06 (2022-2023)
Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh nhằm xác định các đặc tính thể tích của vật liệu bê tông nhựa. T2021-CT-031 (2021)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu mặt đường mềm bền vững ở Việt Nam. T2020-CT-009 (2020)
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐỖ VÀ ĐI NHẰM GIẢM ÙN TẮC, Ô NHIỄM VÀ TAI NẠN GIAO THÔNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. T2018-CT-053 (2018)
Đánh giá chất lượng đầm nén mẫu bê tông asphalt sử dụng các phương pháp và công nghệ đầm nén khác nhau trong phòng thí nghiệm. T2018-CT-049 (2018)
Nghiên cứu một số tính chất của bê tông tự đầm trong điều kiện khí hậu Hà Nội. T2018-CT-027 (2018)
Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá vai trò của bộ khung cốt liệu thô trong việc hình thành và phát triển biến dạng không hồi phục của hỗn hợp bê tông nhựa. T2018-CT-054 (2018)
Nghiên cứu giải pháp tường chắn mềm bằng lốp ô tô phế thải chống sụt lở trên các tuyến đường ven biển duyên hải miền Trung. (2017)
Nghiên cứu xác định thành phần và một số chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp đá – nhựa cường độ cao làm móng đường ô tô.. (2016)
Nghiên cứu thực nghiệm tính chất cơ lý của thành phần vữa nhựa trong hỗn hợp bê tông nhựa nóng. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn